Reklama

Górnictwo

Sejm będzie nadal pracował nad projektem znoszącym podatek miedziowy

Fot. Piotr Drabik / Flickr
Fot. Piotr Drabik / Flickr

Prace nad projektem Kukiz’15, przewidującym całkowite zniesienie podatku od niektórych kopalin płaconego obecnie tylko przez KGHM, będą kontynuowane - zdecydował w czwartek Sejm. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zgłosili w środę posłowie PiS.

Za odrzuceniem projektu ustawy o uchyleniu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin autorstwa Kukiz'15 głosowało 205 posłów, przeciw odrzuceniu było 215 posłów, a 3 wstrzymało się od głosu. 

Projekt trafi teraz do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. 

Posłowie Kukiz'15 chcą zniesienia podatku, gdyż - ich zdaniem - KGHM potrzebuje środków, które obecnie wpłaca do budżetu, bo jest spółką wydobywczą, w związku z czym wymaga stałych i znacznych nakładów inwestycyjnych. Ponadto, jest największym lokalnym pracodawcą i według szacunków z uzasadnienia, bezpośrednio lub pośrednio daje pracę nawet 100 tys. osób. 

Wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu Kukiz'15 zgłosili w środę posłowie PiS, jednak przeciw temu wnioskowi głosowało w czwartek 23 posłów PiS. Klub PiS zgłosił własny projekt, zmniejszający podatek od niektórych kopalin o 15 proc., który po dyskusji trafił do dalszych prac w komisji.

Posłowie PiS przyznawali w środę, że KGHM potrzebuje pieniędzy, gdyż jego wielkie inwestycje zagraniczne nie przyniosły oczekiwanego zwrotu i spowodowały wstrzymanie ważnych inwestycji krajowych, a to od nich zależy przyszłości polskiej części kombinatu. Wskazywali jednak, że dochody z tytułu podatku są istotne dla finansów państwa, a jego całkowita likwidacja byłaby bardzo dużym obciążeniem dla budżetu. W latach 2012-2017 spółka zapłaciła 9,5 mld zł podatku od kopalin (w samym 2017 r. ok. 1,8 mld zł).

Według PiS, skutkiem finansowym obniżenia wymiaru podatku od niektórych kopalin o 15 proc. będzie obniżenie wpływu do budżetu państwa o szacunkową kwotę 180 mln zł w 2019 roku oraz 240 mln zł w latach kolejnych, co udostępni dodatkowe fundusze KGHM. 

Podatek od wydobycia niektórych kopalin (miedzi i srebra) jest pobierany w Polsce od 18 kwietnia 2012 r. Wielkość podatku, który wpływa do budżetu państwa, zależy od: wartości surowców na rynku światowym, od kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie oraz od wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. Obniżenie podatku od niektórych kopalin o 15 proc. było jednym z punktów umowy, zawartej w woj. dolnośląskim między PiS a Bezpartyjnymi Samorządowcami po ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Ponadto, w ub. roku rząd przyjął projekt umożliwiający firmom wydobywczym dokonywanie darowizn w wysokości do 5 proc. wartości podatku od kopalin na rzecz lokalnych samorządów. (PAP) 

Komentarze