Reklama

Górnictwo

Produkcja miedzi w kopalni KGHM Sierra Gorda rośnie. Kryzys zażegnany?

Fot.: KGHM
Fot.: KGHM

KGHM poinformowało o wzroście przerobu rudy miedzi. Udało się tego dokonać dzięki pracom modernizacyjnym. W przyszłym roku planowany jest dalszy wzrost, nawet do 130 tys. ton dziennie.

Po latach inwestycji i niepowodzeń, KGHM poinformował o przełamaniu kryzysu w kopalni Sierra Gorda w Chile. Wolumeny przerobu rudy w kopalni weszły w fazę stabilnego wzrostu. Średni dzienny wolumen przerobu rudy w 2018 r. wyniósł 109 tys. ton wobec 102 tys. ton uzyskanych w 2017 r. W 2019 r. oczekiwany jest dalszy wzrost. Od 2020 roku natomiast planowane jest zwiększenie średniorocznego dziennego przerobu do poziomu 130 tys. ton.

Uzyskanie pozytywnych rezultatów jest efektem przeprowadzanego przez Sierra Gorda programu optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury i dokonanie niezbędnych inwestycji.

W 2018 r. prowadzone były działania prewencyjne w zakresie remontów i wymiany elementów instalacji, co pozwoliło na wydłużenie okresów między głównymi remontami Zakładu Wzbogacania Rudy z 2 miesięcy w 2017 r. do 3 miesięcy w 2018 r., a w konsekwencji zwiększenie wolumenu przerobionej rudy o 7% w stosunku do 2017 r. Przestoje utrzymaniowo-remontowe na Sierra Gorda zostały usprawnione m.in. poprzez dobór kontraktorów o odpowiednich kwalifikacjach, a także optymalizację harmonogramu prac.

Uzyski miedzi utrzymywane są obecnie na poziomie powyżej 80%, natomiast molibdenu na poziomie około 58% przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu przerobu rudy, a także mniejszej zawartości molibdenu w eksploatowanej rudzie. Jest to wynik szeregu działań optymalizacyjnych prowadzonych na terenie zakładu przeróbczego.

Dodatkowo, pozytywnie na prace kopalni wpływa zawarcie porozumienia z pracownikami i zażegnanie widma strajku. Porozumienia zawarto z trzema związkami zawodowymi działającymi na terenie kopalni Sierra Gorda, które będą obowiązywać, zgodnie z chilijskim prawem pracy, przez najbliższe trzy lata.

"Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dialogu ze związkami na różnych kontynentach procentuje. Traktujemy stronę pracowniczą poważnie i z szacunkiem, wypracowujemy dobre dla całej spółki rozwiązania. Pracownicy to cenią" - powiedział Marcin Chludziński, Prezes KGHM Polska Miedz SA.

"Nie ukrywam, było ryzyko strajku. Zażegnaliśmy je, dochodząc do bardzo rozsądnego porozumienia. Możemy kontynuować rozwojowe działania w Sierra Gorda" – dodaje Chludziński.

 

Komentarze