Reklama

Górnictwo

PKP Cargo: Dzięki procedurom pomimo pandemii realizujemy zadania przewozowe

Fot. PKP Cargo
Fot. PKP Cargo

PKP Cargo bez przeszkód realizuje zadania przewozowe mimo epidemii koronawirusa i to zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Prezes Czesław Warsewicz mówił podczas konferencji podsumowującej wyniki Spółki w 2019 roku, że w PKP Cargo wprowadzono procedury bezpieczeństwa, które mają zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach kwarantanny.

W PKP Cargo powołany został Zespół Zarządzania Kryzysowego, który opracował i wdrożył w całej Grupie procedury bezpieczeństwa dla pracowników dyspozytur, drużyn trakcyjnych i innych osób bezpośrednio odpowiadających za obsługę pociągów i ładunków. Zaostrzone zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego objęły także pracowników administracyjnych. – Naszym najważniejszym zadaniem jest zabezpieczenie procesu przewozowego, aby bez problemów przewieźć każdy ładunek nadany przez klienta. I to zadanie w pełni realizujemy – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo S.A. – Z powodu koronawirusa działalność ograniczyły niektóre firmy transportu drogowego, które nie wożą towarów np. do Włoch, czy Hiszpanii, gdzie jest najwięcej przypadków zarażenia koronawirusem. Kolej natomiast utrzymała przewozy do tych państw, gdyż organizacja transportów szynowych znacznie ogranicza ryzyko zarażenia się koronawirusem i zachorowania na COVID-19. Tym samym wzrosło strategiczne znaczenie naszej branży dla utrzymania łańcuchów dostaw w Polsce i Europie – wyjaśnia Warsewicz. 

Podsumowanie 2019 roku

Oczywiście koronawirus stanowi duże wyzwanie dla kolei i ten rok też jest wymagający dla przewozów szynowych, choć z innego powodu. Rok 2019 był trudnym okresem dla całego sektora kolejowych przewozów towarowych. Spadła zarówno masa transportowanych ładunków, jak i praca przewozowa. Był to rezultat dekoniunktury na rynku przewozów towarów masowych. 2019 rok to także okres przeprowadzenia procesu optymalizacji funkcjonowania wszystkich spółek Grupy PKP Cargo oraz ich wewnętrznej racjonalizacji. Dzięki temu, mimo spadku przewiezionej masy, Grupa wygenerowała zyski na wszystkich poziomach.

Spadek przewozów, który dotknął cały rynek kolejowych przewozów towarowych, nie miał symetrycznego przełożenia na generowane przez Grupę PKP Cargo przychody operacyjne. W 2019 roku wyniosły one 4,87 mld zł, co oznacza zmniejszenie przychodów Grupy o 7,1 proc. w stosunku do roku 2018 (5,24 mld zł). Warto jednak zauważyć, iż 2018 rok był rekordowy pod względem tego wskaźnika – to najwyższy wynik osiągnięty przez Grupę od 2013 roku, czyli od momentu wejścia PKP Cargo na giełdę. Warto dodać, że wynik osiągnięty w 2019 roku jest drugim w kolejności, po 2018 roku, najwyższym przychodem Grupy od 2013 roku.

EBITDA w 2019 roku wyniosła 860 mln zł. Była niższa od rekordowego 2018 roku o 5,2 proc. (907 mln zł), a o spadku rentowności przesądziła druga połowa roku. Natomiast wartość wskaźnika EBITDA skorygowana o wpływ Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) wynosi 723 mln zł. EBIT Grupy PKP Cargo w 2019 roku kształtował się na poziomie nieodbiegającym od wyników historycznych i wyniósł 143 mln zł. Wynik netto Grupy to 36 mln zł, a generowane koszty spadły o 4,8 proc. do poziomu 4,72 mld zł. Pomimo negatywnego wpływu otoczenia rynkowego Grupa PKP Cargo utrzymuje także wysoki poziom przychodów jednostkowych w przeliczeniu na tkm (+7,8 proc.).

Pracujemy nad stałym wzrostem efektywności naszej działalności biznesowej. To w dużym stopniu pozwala nam na ograniczenie negatywnych skutków sytuacji rynkowej – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo S.A.

Sytuację w najważniejszych grupach przewożonych towarów nadal determinuje negatywne otoczenie rynkowe. Przewieziony przez Grupę PKP Cargo wolumen jest niższy od wyników z ubiegłych lat, co jest wynikiem szczególnie trudnego czwartego kwartału 2019 roku. W sumie w 2019 roku Grupa przewiozła 108,6 mln ton towarów (-10,9 proc. r/r).

Rok 2020 powinien przynieść pozytywne zmiany dla sektora kolejowych przewozów towarowych, o czym świadczą dane docierające z rynku. Inwestycje infrastrukturalne realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wkraczają w decydującą fazę, w związku z czym spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na takie surowce, jak kruszywa czy cement. Chociaż oczywiście zdajemy sprawę z dużego ryzyka związanego z epidemią koronowirusa która może też negatywnie wpłynąć na inwestycje infrastrukturalne w roku 2020.

Ładunki masowe to zdecydowana większość polskiego rynku kolejowego przez co PKP Cargo i innych przewoźników masowych bardziej dotknął spadek przewozów – podkreśla prezes Warsewicz.

Dobre wyniki intermodalu

Kluczowy w strategii działania Grupy pozostaje rynek przewozów intermodalnych, na którym Grupa PKP CARGO buduje swoją przyszłość. W roku 2019 Spółka miała 49,2 proc. udziału w tym rynku według pracy przewozowej.

Wpływ na sytuację w segmencie intermodalnym ma także wzrost transportu towarów realizowany przez PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. (d. AWT), wynikający z realizacji nowych przewozów m.in. w relacji Polska – Węgry. Dzięki optymalizacji przewozów Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL znacząco poprawiła wyniki w 2019 roku – EBITDA wyniosła 122 mln zł, a wynik netto wzrósł znacząco: ze straty netto 70 mln zł w 2018 roku do zysku netto w wysokości 16 mln zł w 2019.

Wyniki w 2019 roku w poszczególnych segmentach rynku kształtowały się następująco: 

Intermodal

W 2019 roku Grupa PKP Cargo przewiozła w tym segmencie 9,5 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 2,7 proc. w porównaniu z rokiem 2018 (9,2 mln ton).

Rynek kruszyw

W grupie kruszyw i materiałów budowlanych przewieziono 20,4 mln ton towarów (-21,6 proc.).  

Metale i rudy

W 2019 roku Grupa PKP Cargo przewiozła 9,3 mln ton towarów w segmencie metale i rudy (-26,2 proc.). 

Węgiel kamienny

W tym segmencie przewieziono w 2019 roku 47,9 mln ton towarów (-6,3 proc.). (PKP Cargo)

Reklama

Komentarze

    Reklama