Reklama

Górnictwo

PGG ufunduje stypendia uczniom szkół górniczych

Fot. PGEG
Fot. PGEG

Polska Grupa Górnicza podjęła decyzję o ufundowaniu stypendiów uczniom podejmującym naukę w szkołach górniczych. Wszyscy uczniowie klas górniczych posiadających stosowną umowę o gwarancji zatrudnienia otrzymają pracę w PGG.

Polska Grupa Górnicza jako jeden z największych pracodawców w naszym regionie dokłada wszelkich starań  aby zachęcić młodzież do związania swojej przyszłości z branżą górniczą, która dobrze wykorzystała czas restrukturyzacji i staje się  innowacyjna i przyszłościowa. PGG, aby zapewnić sobie dobrze wykwalifikowane kadry na przyszłość, podjęła decyzję o ufundowaniu stypendiów w wysokości 200 zł miesięcznie wszystkim uczniom podejmującym naukę w szkołach branżowych i technikach górniczych. Warunkiem uzyskania stypendium jest związanie swojej przyszłości zawodowej po zakończeniu nauki z PGG. Wszyscy uczniowie, którzy uzyskają dobre wyniki w nauce, poparte dobrym zachowaniem, otrzymają dodatkowo na koniec każdego roku szkolnego 1000 zł nagrody naukowej. Działanie takie oprócz zachęty do skierowania ścieżki kariery w stronę górnictwa i pozyskania przyszłych pracowników, ma również aspekt społeczny, motywując młodzież do jeszcze większego zaangażowania się w proces kształcenia się i rozwoju.

Jednocześnie Polska Grupa Górnicza nie ogranicza możliwości dalszego podnoszenia kwalifikacji po ukończeniu edukacji w szkole średniej, dając uczniom szansę podjęcia nauki na studiach dziennych i podtrzymując gwarancje zatrudnienia w kopalniach PGG do czasu zakończeniu kształcenia. Dalsze kształcenie na kierunkach technicznych i specjalnościach oczekiwanych w górnictwie, umożliwia  podjęta przez PGG współpraca z Politechniką Śląską, nie wykluczająca możliwości współpracy z innymi uczelniami, które będą oferowały kierunki niezbędne dla kształcenia kadr na potrzeby innowacyjnego górnictwa. Polska Grupa Górnicza przewiduje także możliwość wsparcia przyszłych absolwentów szkół średnich w zakresie podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wyższego wykształcenie już po rozpoczęciu pracy.

- Analizując potrzeby kadrowe i wyzwania jakie stoją przed górnictwem, zachęcamy szkoły i jednocześnie władze samorządowe jako organy prowadzące szkoły, do podjęcia współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, odpowiadającego potrzebom współczesnego górnictwa. Stając w obliczu reformy szkolnictwa zawodowego, chcemy uczestniczyć w kształceniu dualnym, zapewniając młodym ludziom dokonującym wyboru szkół branżowych i techników możliwość praktycznej nauki zawodu u pracodawcy czyli w naszej spółce – mówi Jerzy Janczewski, wiceprezes PGG do spraw pracy.

Współpraca Kompani Węglowej, obecnie Polskiej Grupy Górniczej z organami prowadzącymi szkoły  górnicze (prezydentami miast, starostami powiatów, wójtami gmin), ma wieloletnią tradycję, bo nawiązano ją już w roku 2004. Przyjęcia absolwentów posiadających gwarancje zatrudnienia odbywały się sukcesywnie, w miarę posiadanych możliwości kadrowych i z uwzględnieniem założeń Planu Techniczno – Ekonomicznego. Zaznaczyć należy, że w tym zakresie wypełnione zostały wszystkie zobowiązania spółki.

Z przeprowadzonych analiz poziomu odejść pracowników na emerytury PGG widzi potrzebę kontynuacji współpracy z placówkami oświatowymi, które są  dobrze przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach górniczych. Wieloletnia współpraca zaowocowała m. in. doprecyzowaniem zasad zarówno w zakresie naboru uczniów, jak i przebiegu edukacji.

kn/PGG

Reklama

Komentarze

    Reklama