Reklama

Górnictwo

PGE rozpoczyna inwestycje w Elektrowni Pomorzany

  • Rozmieszczenie statków Dragon CRS-10 i Progress MS-05 (Progress 66) przyłączonych do ISS. Ilustracja: NASA
    Rozmieszczenie statków Dragon CRS-10 i Progress MS-05 (Progress 66) przyłączonych do ISS. Ilustracja: NASA

Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, dzięki któremu po roku 2019 będzie ona przystosowana do dalszej eksploatacji przez kolejne 20 lat. Po zakończeniu prac, przewidzianym na III kwartał 2019, siłownia będzie spelniać wymogi unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych. Dla mieszkańców regionu oznacza to również zachowanie istniejących miejsc pracy. Zawarcie umów na wykonanie prac modernizacyjnych planowane jest na koniec I kwartału 2016 r.

Program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, będącej częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra, obejmuje budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 o łącznej mocy cieplnej 180 MW oraz elektrycznej 134 MW. Zmodernizowane zostaną również podgrzewacze wody, wentylatory spalin i obrotowe podgrzewacze powietrza. Pomorzany zyskają również instalację odsiarczania spalin. 

Obecnie trwa etap oceny wniosków firm zainteresowanych realizacją inwestycji, a zawarcie umów z wykonawcami planowane jest na koniec I kwartału 2016 roku. Wpłynęło 8 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę instalacji odsiarczania spalin oraz 11 wniosków w postępowaniu na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin. 

Efektem realizacji programu inwestycji odtworzeniowych oraz procesu działań modernizacyjnych będzie wydłużenie zdolności eksploatacyjnych w Elektrowni Pomorzany co najmniej do 2039 roku.

Rozpoczęty w 2015 roku projekt umożliwiający działanie Pomorzan po 2019 r., to kolejny etap inwestycji w kompleksie ZEDO. Niedawno zakończona została trwająca trzy lata budowa instalacji redukcji tlenków azotu dla bloków 5-8 w Elektrowni Dolna Odra. O skali przeprowadzonych inwestycji świadczą przede wszystkim liczby – w latach 2010-2020 w elektrowniach szczecińskich PGE oddała i planuje oddać do eksploatacji instalacje o wartości ok. 600 mln zł.

Podejmowane kroki potwierdzają niezmienne zainteresowanie Grupy Kapitałowej PGE utrzymaniem pozycji lidera w wytwarzaniu ciepła w Szczecinie. 13 maja PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE, której częścią jest ZEDO, podpisała ze Szczecińską Energetyką Cieplną umowę na dostawę ciepła i energii elektrycznej dla Szczecina w latach 2016–2019. Wkrótce rozpoczną się negocjacje kolejnej, długoterminowej umowy na lata 2020–2029. Dzięki temu mieszkańcy Szczecina będą mieli zapewnione wieloletnie bezpieczeństwo dostaw ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji, co umożliwi spełnienie wymogów Dyrektywy Parlamentu  Europejskiego w sprawie efektywności energetycznej stawianych efektywnym systemom ciepłowniczym.

Warto odnotować, że w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, kluczową rolę odgrywają elektrownie opalane węglem kamiennym i brunatnym - ich udział wynosi ponad 76% zainstalowanej mocy, co jest odpowiednikiem 29,4 GW. Niestety prawie 59% urządzeń wytwarzających energię elektryczną liczy sobie ponad 30 lat, a blisko 16% - ponad 20 lat. Pozostałe 25% to wprawdzie młodsze instalacje, ale tylko 6% z nich zostało uruchomionych w ostatnich pięciu latach. Kiedy połączymy te dane z faktem, że prognozowany okres eksploatacji bloków węglowych wynosi od 40 do 45 lat, to dostrzeżemy wyraźniej, jak niebezpieczna jest to sytuacja i dlaczego program inwestycyjny PGE ma tak istotne znaczenie.

Zobacz także: PGE modernizuje swoje aktywa pod kątem wymogów polityki klimatycznej

Zobacz także: Tauron: Awarie i remonty wyłączyły z użytku 52% mocy wytwórczej

Reklama

Komentarze

    Reklama