• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

ME: Śląsk skorzysta na współpracy z Bengalem Zachodnim

Fot. me.gov.pl
Fot. me.gov.pl

- Obydwa regiony posiadają  rozwinięty przemysł maszyn i urządzeń górniczych oraz wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu surowców energetycznych. To szansa na wieloletnią i efektywną współpracę gospodarczą – komentował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podpisanie 17 stycznia 2018 r. listu intencyjnego o współpracy między Śląskiem a Bengalem Zachodnim. Porozumienie zawarto podczas kongresu Bengal Global Business Summit 2018 w Kalkucie. 

Podpisany dokument zakłada m.in. współdziałanie w zakresie rozwoju górnictwa, innowacyjnych technologii czy szkolnictwa wyższego i zawodowego w obszarze energii. Stanowić będzie również podstawę do realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych i naukowych oraz wymiany doświadczeń i wiedzy.

Wiceminister Tobiszowski podkreślił, że Śląsk to jeden z najważniejszych regionów przemysłowych w Europie Środkowo - Wschodniej.  - Jest to okręg surowcowy, zlokalizowany w zagłębiu węgla kamiennego, w którym dominuje przemysł ciężki – górnictwo, hutnictwo żelaza, energetyka i przemysł maszynowy. Solidne fundamenty gospodarcze sprawiają, że przed Śląskiem otwierają się również perspektywy rozwoju, jeśli chodzi o innowacyjne technologie, naukę czy szkolnictwo wyższe i zawodowe – mówił. – To sprawia, że ma on duży potencjał do rozwijania współpracy gospodarczej ze sprawdzonymi partnerami zza granicy – dodawał.

Sekretarz stanu ME podkreślił także, że podstawą gospodarki Bengalu Zachodniego - podobnie jak Województwa Śląskiego w Polsce – jest rozwinięty przemysł. Zwrócił uwagę na występującą w ostatnich latach wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego w tym regionie. –  Podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy obu regionów stwarza biznesowe szanse dla polskich firm i przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na nowe, perspektywiczne rynki – zauważył wiceszef ME. Zaznaczył także, że to kolejny element budowy długofalowych relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Indiami.

***

Wiceminister Tobiszowski wraz z wiceministrem spraw zagranicznych Markiem Magierowskim przewodniczy delegacji przedstawicieli polskiej administracji rządowej i samorządowej, która między 15 a 17 stycznia 2018 r. przebywa z wizytą w Indiach. Celem wyjazdu jest zacieśnienia relacji bilateralnych i gospodarczych pomiędzy Polską a Indiami. Delegacji towarzyszą przedstawiciele biznesu, samorządowcy reprezentujący Śląsk, przedstawiciele uczelnie wyższych (m.in. Uniwersytetu Śląskiego) oraz członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Polsko-Indyjskiej Izgby Gospodarczej.

pam/me.gov.pl

Komentarze