Górnictwo

Logistyka kluczowym elementem konkurencyjności polskiej gospodarki

Fot. PKP Cargo
Fot. PKP Cargo

Logistyka będzie kluczowym elementem konkurencyjności polskiej gospodarki - uważa Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. Jego zdaniem bez rozwijania tego obszaru efektywność wdrażania strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju będzie mniejsza.

W opinii prezesa PKP Cargo Krajowy Operator Logistyczny powinien mieć narzędzie do integrowania wszystkich elementów struktury logistycznej. Zwrócił on uwagę, że Polska może czerpać większe korzyści ze swojego położenia geograficznego. Obecnie 75% ładunków, które trafiają do Europy z Azji przejeżdża przez nasz kraj „w tranzycie”. „To wyzwanie, na które powinniśmy znaleźć odpowiedź” - przekonywał Czesław Warsewicz podczas Kongresu 590. Wedle przedstawionych przez niego wyliczeń do polskiej gospodarki mogłoby trafić dzięki temu dodatkowe 10-11 mld zł.

Oznacza to, że choć geografia jest po naszej stronie, ze względu na krzyżowanie sie korytarzy komunikacyjnych, to równocześnie w istotnym stopniu nie wykorzystujemy związanych z tym możliwości. W narodowym interesie jest zatem stworzenie warunków, w których przynajmniej część ładunków byłaby „przejmowana” i dowożona do ostatniego klienta przez polskie firmy.

„Warto mieć na uwadze, że dziesiątki miliardów złotych pozyskane w ten sposób mogłyby pracować na rozwój Polski i polskiej infrastruktury” - mówił Czesław Warsewicz. Aby tak się jednak stało, konieczne jest stworzenie odpowiedniej oferty dla klienta - obecnie zaś brakuje nam rozbudowanej bazy przeładunkowej, infrastruktury i czasu. Dość wspomnieć w tym miejscu, że w naszym kraju liczba terminali na sto kilometrów jest 3x mniejsza, niż w krajach zachodnich. „Tych elementów, które pozwoliłyby poprawić ofertę jest dużo”.

„Wykorzystanie tego potencjału zależy od nas” - podkreślał prezes PKP Cargo.

W opinii Czesława Warsewicza w dzisiejszym świecie koncentrowanie się wyłącznie na usłudze przewozowej (bardzo ważnej) jest niewystarczające. Prowadzi to do sytuacji, w której możliwości generowania wartości dla spółki są wykorzystywane tylko w pewnym zakresie. „Dlatego w naszej strategii kładziemy nacisk na pełną usługę - przewóz, przeładunek, przechowywanie, itd” - mówił, zaznaczając równocześnie, że o każdym z nich można by rozmawiać bardzo długo.

Prezes PKP Cargo uważa, że bardzo istotnym jest, abyśmy patrzyli kompleksowo i dostrzegali cały system. Składają się na niego przecież różne kanały logistyczne, nie tylko kolej, ale również porty, czy transport lotniczy.

Rozwijanie usług logistycznych jest zdaniem Czesława Warsewicza niezbędną odpowiedzią na szybki rozwój polskiej gospodarki. Dzięki temu może uzyskać ona przewagi konkurencyjne.

W podobnym tonie wypowiadał się Mateusz Izydorek vel Zydorek, dyrektor biura klastra "Luxtorpeda 2.0". Jego zdaniem powołanie do życia Krajowego Operatora Logistycznego pomogłoby bardzo wielu przedsiębiorstwom, zdejmując z nich zadania, której z jednej strony są konieczne, z drugiej natomiast nie generują dla nich zysków, a wyłącznie koszty. KOL mógłby przejąć na siebie zarządzanie całym procesem, optymalizując zarazem system pod kątem np. kosztów transportu.

„Krajowy Operator Logistyczny, mając dostęp do big data, mógłby efektywnie aktualizować łańcuchy dostaw, zarządzać magazynowaniem w czasie rzeczywistym, itd.” - klarował Izydorek vel Zydorek.

"Jako państwo powinniśmy przejąć  część zarządzania infrastrukturą, wszyscy na tym zarobią” - dodał.

Komentarze