Reklama

Górnictwo

Kopalnia Janina uruchomi pierwszą ścianę z wykorzystaniem nowego poziomu

Fot.: commons.wikimedia.org
Fot.: commons.wikimedia.org

W ciągu kilku miesięcy należąca do spółki Tauron Wydobycie kopalnia Janina uruchomi pierwszą ścianę wydobywczą z wykorzystaniem części infrastruktury nowego poziomu 800 m pod ziemią. Poziom, którego budowa jest zaawansowana w trzech czwartych, uzyska pełną funkcjonalność do jesieni 2021.

Inwestycja w zakładzie górniczym Janina w Libiążu to jedno z największych - obok nowego szybu Grzegorz w kopalni Sobieski w Jaworznie - przedsięwzięć spółki Tauron Wydobycie, która w latach 2016-2020 przeznacza na strategiczne inwestycje łącznie 1,3 mld zł. W samym 2019 roku nakłady Tauronu na inwestycje w segmencie wydobycia węgla przekroczą 300 mln zł.

"Naszym priorytetem jest ukończenie zaplanowanych inwestycji w każdym z zakładów górniczych Tauron Wydobycie, tak aby przywrócić tym kopalniom ich pełne zdolności produkcyjne" - powiedział cytowany w piątkowym komunikacie prasowym spółki jej prezes Tomasz Cudny.

Jak podała grupa Tauron, w ostatnim czasie zaawansowanie budowy poziomu 800 m w Janinie przekroczyło 75 proc. Inwestycja umożliwi eksploatację nowych zasobów wysokiej jakości węgla. Łączna wielkość złóż węgla energetycznego na obszarze działania kopalni Janina to nawet 2,1 mld ton. Nowa infrastruktura skróci też czas dotarcia do wyrobisk i poprawi bezpieczeństwo.

"Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w ciągu kilku miesięcy. Rozpoczął się już proces jej uzbrajania w maszyny i urządzenia. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 r." - podała spółka Tauron Wydobycie.

Dotychczas m.in. pogłębiono szyb Janina VI do docelowej głębokości 823 m, wykonano szkielet wyrobisk udostępniających poziom 800 m poprzez wydrążenie ok. 5 km wyrobisk oraz przygotowano zasadniczą część dołowej infrastruktury technicznej. Na powierzchni powstaje m.in. baszta wieży szybowej, której wysokość osiągnęła już blisko 49 m (wyciąg szybowy ma ruszyć w połowie 2020 r.), a także droga dojścia załogi do szybu, infrastruktura drogowa, kolejowa i energetyczna.

"Produkcja głównych elementów górniczego wyciągu szybowego, tj. maszyny wyciągowej, układów hamowania i zasilania maszyny wyciągowej jest mocno zaawansowana. Pierwsze testy i badania urządzeń planuje się wykonać we wrześniu" - podała spółka. Istotną częścią inwestycji jest również modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz związanej z nim infrastruktury kolejowej, miejsc załadunku i sprzedaży węgla.

Równolegle do prac w kopalni Janina postępuje budowa głębokiego na 870 m szybu Grzegorz w Jaworznie. To jedna z największych obecnie inwestycji w polskim górnictwie węgla kamiennego, także uznana za strategiczną dla spółki Tauron Wydobycie. Pełną funkcjonalność obiekt ma uzyskać w 2023 r. Po jego uruchomieniu podziemna droga dotarcia do ściany wydobywczej skróci się o ponad połowę, z obecnych ok. 11 km do ok. 4,5 km.

Nowy szyb będzie wykorzystywany do transportu górników oraz materiałów, będzie też pełnił funkcje wentylacyjne. Zakład górniczy Sobieski, gdzie powstaje nowy szyb, będzie głównym dostawcą węgla dla nowego 900-megawatowego bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno, którego budowa jest na ukończeniu. Tauron podtrzymuje zakładany na czwarty kwartał tego roku termin zakończenia budowy wartego w sumie ok. 6 mld zł bloku, który zasili ok. 2,5 mln gospodarstw domowych.

Rozpisane do 2025 r. inwestycje trwają również w zakładzie górniczym Brzeszcze - trzeciej, po Sobieskim i Janinie, kopalni należącej do spółki Tauron Wydobycie. W Brzeszczach są prowadzone prace związane z dostosowaniem dołowej infrastruktury sieci wyrobisk górniczych do perspektywicznej działalności wydobywczej kopalni oraz dalsze odtwarzanie i unowocześnianie mocy produkcyjnych, ukierunkowane na wzrost efektywności procesów wydobywczych i wspomagających.

W kopalni Brzeszcze zrewitalizowano dotąd ponad 2 km wyrobisk wentylacyjnych i wydrążono blisko 2,5 km nowych wyrobisk inwestycyjnych, a także zmodernizowano stację odmetanowania i zakład przeróbki węgla. W najbliższym czasie zostaną ukończone dwie kluczowe inwestycje - budowa obiektu drobnej sprzedaży oraz budowa głównego systemu odwadniania kopalni.

Źródło:PAP

Komentarze