Reklama

Górnictwo

Komisja Europejska wyraża zgodę na sprzedaż Krupińskiego

Fot.: Flickr
Fot.: Flickr

Tamar Resources ma przyjemność poinformować, że 22 maja Komisja Europejska potwierdziła brak zastrzeżeń wobec ponownego otwarcia kopalni Krupiński w Suszcu.

Swoją zgodę KE uzależniła jedynie od zwrotu udzielonej pomocy publicznej oraz złożenia korekty programu pomocowego dla polskiego górnictwa. Tamar od początku deklarował chęć zwrotu pomocy publicznej i jest to przewidziane w biznesplanie spółki. Złożenie korekty programu pozostaje po stronie polskiego rządu.

Odpowiedź Komisji Europejskiej rozwiewa obawy Ministerstwa Energii związane z ofertą Tamar dotyczącą nabycia kopalni i jej ponownego otwarcia jako producenta węgla koksowego. Brytyjski inwestor chce zainwestować 600 milionów złotych i stworzyć około 2000 bezpośrednich miejsc pracy oraz 400 miejsc pracy dla podwykonawców.

5 kwietnia 2018 r. doszło do spotkania ministrów energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego z przedstawicielami NSZZ Solidarność, Tamar Resources oraz funduszu Greenstone Resources, zapewniającego wsparcie finansowe. Podczas spotkania minister uzależnił rozpoczęcie rozmów w sprawie sprzedaży kopalni od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

Odpowiedź KE z 22 maja otwiera drzwi do rozpoczęcia rozmów ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń w sprawie ogólnych warunków sprzedaży kopalni. Tamar doręczył już zarządowi SRK projekt listu intencyjnego i oczekuje w tej sprawie na szybką odpowiedź. Dalsze rozmowy nastąpią po podpisaniu listu i dotyczyć będą szczegółowej umowy zakupu aktywów kopalni oraz rozpoczęcia procedury due dilligence przy wsparciu SRK.

“-Cieszymy się, że Komisja nie zwlekała z udzieleniem odpowiedzi. Mając zielone światło z Brukseli, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia procesu due dilligence i realizacji tego ekscytującego projektu. Nie ukrywamy ze zależy nam na finalizacji rozmów jak najszybciej” — powiedział George Rogers, Dyrektor Zarządzający Tamar Resources.

Po podpisaniu listu intencyjnego Tamar zamierza także podjąć rozmowy z Jastrzębską Spółką Węglową w sprawie transferu części koncesji dotyczącej złoża ulokowanego na południe od Krupińskiego. Ze względu na uwarunkowania geologiczne obszar ten jest możliwy do bezpiecznej i ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji tylko od strony Krupińskiego, a bezpieczeństwo wydobycia powinno być bezwzględnym priorytetem.

Reklama

Komentarze

    Reklama