Reklama

Górnictwo

KGHM Zanam ponownie szuka prezesa

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Największy w Polsce producent maszyn i urządzeń dla sektora górniczego, spółka KGHM Zanam wciąż szuka prezesa. Rada nadzorcza spółki KGHM Zanam z siedzibą w Polkowicach ponownie wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko - poinformowała spółka na stronie internetowej.

KGHM Zanam w 100 proc. należy do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka wytwarza również sprzęt stosowany w systemach przeładunkowych, zespołach transportowych, skalnictwie, kopalniach odkrywkowych. Ponadto jest także znaczącym producentem odlewów staliwnych i żeliwnych.

W ubiegłym tygodniu rada nadzorcza KGHM Zanam S.A. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa spółki KGHM Zanam S.A. bez wyłonienia kandydata. Postępowanie na prezesa spółki rada nadzorcza ogłosiła w drugiej połowie czerwca br., chętni mogli swoje zgłoszenia przesyłać do 6 lipca, rozmowy kwalifikacyjne były przeprowadzane od 11 do 17 lipca w siedzibie KGHM Zanam S.A.

Zgodnie z sierpniowym ogłoszeniem, kandydaci mogą swoje pisemne zgłoszenia przesłać do 23 sierpnia br. Chętni, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy te będą przeprowadzane od 28 do 31 sierpnia br. w siedzibie KGHM Zanam.

Jak czytamy w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej KGHM Zanam, chętni na stanowisko prezesa muszą mieć m.in.: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym minimum 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.

Ponadto, powinni oni m.in. znać zagadnienia związane z zarządzaniem, przedmiot działalności spółki oraz branży, w której działa spółka, mieć wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej, a także w realizacji projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych.

Skarb Państwa ma 31,79 proc. akcji spółki KGHM Polska Miedź.

jw/PAP

  • KGHM
Reklama

Komentarze

    Reklama