Reklama

Górnictwo

KGHM utrzymał produkcję i zyski pomimo epidemii

Fot. KGHM
Fot. KGHM

Wysoki zysk netto, na poziomie 690 mln zł, wypracowała w pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa Kapitałowa KGHM, przy niekorzystnej sytuacji towarzyszącej pandemii koronawirusa w kraju i na świecie. Utrzymanie produkcji, dobrego poziomu sprzedaży i EBITDA to kolejne osiągnięcia miedziowego giganta w pierwszym kwartale tego roku. W tym czasie udało się również utrzymać w ryzach koszty.

– Osiągnęliśmy tak dobre wyniki, mimo, że od początku marca 2020 cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Ostatni kwartał pokazał, że potrafimy działać w niestabilnej sytuacji rynkowej. Mimo epidemii działamy sprawnie, realizujemy plany produkcyjne, sprzedażowe i inwestycyjne. A to wszystko przy restrykcyjnym dbaniu o zdrowie pracowników i prowadzeniu szeroko zakrojonego programu pomocy dla regionu i całej Polski – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM.

WYNIKI PRODUKCYJNE I EKONOMICZNE

Satysfakcjonujący wynik netto Grupy KGHM w kwocie 690 mln, wyższy o 25 proc. rok do roku, to jedna z najwyższych wartości zrealizowanych w ostatnich kwartałach, pomimo niższych o 3 procent przychodów, wynikających z presji cenowej. Wzrost wyniku netto wspierany był również pozytywnym efektem różnic kursowych. Sprzedaż w Grupie utrzymana na dobrym poziomie 5 299 mld złotych. Efektem konsekwentnie realizowanej strategii są wzrosty produkcji miedzi płatnej (1 proc.) i srebra (3 proc.) przy jednoczesnym spadku C1 aż o 7,4 proc.

– W trudnych warunkach zwiększyliśmy wolumen sprzedaży srebra i złota. Osiągnęliśmy o 25 procent wyższy zysk netto niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na wyższy wynik finansowy i solidny operacyjny wpływ miała także mocna dyscyplina kosztowa. Utrzymywaliśmy w ryzach poziom kosztów operacyjnych, obniżyliśmy poziom kosztu C1. Niższe przychody przełożyły się na wysokość EBITDA, na którą niewielki wpływ miały także m.in. wyższe koszty amortyzacji czy usług obcych. To paradoksalnie dobry sygnał. Kontynuujemy nasze inwestycje, przejmujemy z inwestycji środki trwałe, prowadzimy górnicze prace przygotowawcze i prowadzimy intensywną gospodarkę remontową – mówi Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes ds. finansowych.

KGHM osiągnął dobre wyniki, pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych – ceny miedzi na świecie spadły o 9,3 proc., choć nieco pomógł wzrost cen srebra o 8,5 proc. i umocnienie się dolara. Średnia cena miedzi w PLN ukształtowała się na poziomie 6,3 proc. niższym niż w I kwartale 2019 r.

– Trzeba powiedzieć uczciwie – makroekonomia nam nie sprzyja. Pandemia nasiliła wcześniejsze trendy makroekonomiczne – niższą cenę miedzi. Jestem przekonany, że skuteczne zarządzanie w tak wyjątkowej sytuacji to po pierwsze umiejętność dialogu, słuchania wielu grup i stron oraz odnajdywania się w masie istotnych informacji. Z drugiej strony potrafimy podejmować przemyślane, odważne decyzje – mówi Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM.

KONTYNUACJA STRATEGICZNYCH PROJEKTÓW

Grupa Kapitałowa kontynuuje realizację projektów inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi harmonogramami. W pierwszym kwartale 2020 roku kontynuowano prace w ramach kluczowych projektów inwestycyjnych w obszarze górnictwa i hutnictwa.

W obszarze górnictwa realizowano głównie zadania inwestycyjne związane z gospodarką odpadami poflotacyjnymi – rozbudowa Kwatery Południowej postępuje zgodnie z planem. Rozpoczęto zabudowę Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów. Stan zaawansowania prac szacuje się na 67 proc.

Kontynuowane jest głębienie szybu GG-1, który jest wydrążony do poziomu 1129,2 m. Trwają także przygotowania do rozpoczęcia budowy szybu GG-2.

W obszarze hutnictwa kontynuowany jest program BATas związany z emisja arsenu przez huty. Obecnie prowadzonych jest 14 projektów – 9 w Hucie Miedzi Głogów i 5 w Hucie Miedzi Legnica.

Realizowano inwestycje odtworzeniowe w zakresie znaczących remontów urządzeń i instalacji głównego ciągu technologicznego. Kontynuowane są zakupy komponentów w związku z planowanym postojem HM Głogów I.

W pierwszym kwartale rozpoczęto również procesy uruchamiania inwestycyjnej Fazy Przygotowawczej nowych projektów rozwojowych w ramach Programów Strategicznych: budowy Elektrowni Fotowoltaicznej w ramach Programu Rozwoju Energetyki, Programu Huta Hybrydowa w HM Legnica, budowy linii produkcyjnej w ramach Intensyfikacji Produkcji Miedzi Beztlenowej w HM Cedynia.

"Jak widać nie zwalniamy tempa. Nasza strategia sprawdza się również w czasie niespotykanej dotąd skali niepewności na świecie. Niewątpliwie pomaga nam nasza umiejętność poruszania się w globalnej, niestabilnej gospodarce" – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM.

EPIDEMIA

W związku z nadal rozprzestrzeniającą się na świecie epidemią COVID-19 (koronawirus) KGHM na bieżąco monitoruje globalną sytuację gospodarczą pod kątem potencjalnego negatywnego wpływu na Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. i podjęcia działań neutralizujących.

Z punktu widzenia Grupy Kapitałowej KGHM istotnym skutkiem epidemii koronawirusa w okresie sprawozdawczym, dotykającym operacji w całym sektorze wydobywczym była zmienność i spadek cen miedzi.

Obecnie nie wystąpiły znaczące zakłócenia w ciągłości działania Grupy Kapitałowej z powodu zakażenia wirusem wśród pracowników. Nie odnotowano również, w związku z epidemią, istotnie podwyższonej absencji wśród pracowników głównego ciągu produkcyjnego KGHM Polska Miedź S.A. oraz krajowych i zagranicznych aktywów produkcyjnych. Grupa podejmuje szereg działań profilaktycznych, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa wśród załogi, m.in. prowadzona jest regularna dezynfekcja i ozonowanie miejsc wspólnych oraz autobusów, mierzona jest temperatura, zmniejszono liczbę osób transportowanych w autobusach pracowniczych i klatkach zjeżdżających na dół kopalni. Prowadzona jest także szeroka akcja informacyjna uświadamiająca pracownikom wagę działań prewencyjnych.

Komentarze