Reklama

Górnictwo

KGHM Polska Miedź S.A. szczegółowo o swoim wpływie na klimat

Fot. KGHM
Fot. KGHM

Miedziowy gigant po raz drugi wziął udział w międzynarodowym projekcie instytucji CDP. Spółka istotnie poszerzyła zakres przekazanych danych dotyczących klimatu. W ankiecie CDP Climate 2021 za rok 2020 zawarto szczegółowe informacje z zakresu m.in. ryzyk związanych z klimatem, danych o zużyciu energii oraz danych dotyczących pośrednich emisji z zakresu 3.

CDP jest globalną organizacją ekologiczną, prowadzącą system raportowania informacji, który umożliwia firmom, miastom oraz regionom pomiar ich wpływu na środowisko i jego zarządzanie. Dzięki najobszerniejszemu na świecie zbiorowi raportowanych danych światowa gospodarka postrzega CDP jako złoty standard sprawozdawczości środowiskowej, dlatego uczestnictwo w tej inicjatywie jest niezwykle istotne.

Zaangażowanie w projekt CDP, utrzymanie certyfikatu FTSE4Good oraz trwające obecnie prace nad Polityką Klimatyczną są wyrazem odpowiedzialności Spółki za otoczenie i ludzi. Dodatkowo stanowią mobilizację i zobowiązanie do jeszcze większego wysiłku w zakresie zmniejszenia jej wpływu na środowisko naturalne.

Reklama
Reklama

Zakończenie prac nad Polityką Klimatyczną to perspektywa określenia m.in. celów dotyczących redukcji emisji CO2. Oznacza to, że w przyszłym roku po raz pierwszy dane dostarczone przez KGHM do CDP mogą podlegać pełnej i szczegółowej ocenie klasyfikacyjnej, co w jeszcze większym stopniu podkreśli starania Spółki we wdrażaniu najlepszych wzorców i rozwiązań również w zakresie komunikacji działań środowiskowych, społecznych i korporacyjnych.

Rozszerzenie przekazywanych danych było możliwe dzięki skutecznej współpracy wielu departamentów KGHM oraz spółki KGHM CUPRUM Sp. z o.o. (CBR), pod koordynacją Departamentu Relacji Inwestorskich.

Materiały prasowe KGHM Polska Miedź S.A.

Reklama

Komentarze

    Reklama