• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Dla KGHM kluczowe jest racjonalne gospodarowanie zasobami [RELACJA]

Fot.: Energetyka24.com
Fot.: Energetyka24.com

Sympatyczna firma jest jak sympatyczny człowiek – przyciąga do siebie, mówili paneliści zgromadzeni w ramach dyskusji poświęconej społecznej odpowiedzialności biznesu organizowanej w ramach II Forum Wizja Rozwoju (24-25 czerwca 2019) w Gdyni.

Dyskusja prowadzona była w gronie reprezentantów 3 dużych spółek – KGHM Polska Miedź SA, Grupy Lotos oraz Anwilu, które jak podkreślił moderator, wywierają niewątpliwie ogromny wpływ zarówno na środowisko naturalne jak i lokalną społeczność. Debatę uzupełniały głosy przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin oraz Klastra Logistyczno - Transportowego Północ-Południe.

Jak podkreślała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, KGHM dąży do tego, aby być firmą godną zaufania, u którego podstaw stoi racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz potencjałem ludzkim. Brak wypracowanych obopólnych korzyści dla wszystkich ze stron – środowiska naturalnego, społeczności lokalnej, administracji samorządowej oznacza zahamowanie rozwoju firmy.

Jesteśmy firmą, która wrosła a właściwie która stworzyła region, w którym funkcjonuje. […] Korzyści są dla mnie oczywiste - jeżeli mamy spokój społeczny, jeżeli mamy zaangażowanie pracowników i jeżeli mamy poparcie większości interesariuszy i zrozumienie dla tego co my robimy to możemy stabilnie zarządzać naszą firmą. - Lidia Marcinkowska-Bartkowiak – Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A.

Wiceprezes Grupy Lotos, Jarosław Wittstock również podkreślił, że spółka wrosła w lokalną społeczność. Jak zaznaczył był okres, kiedy stanowiła ona zagrożenie dla środowiska naturalnego, ale obecnie zarówno technologia jak i działalność została objęta reżimem środowiskowym. Kluczem do zapobiegania wybuchom kryzysów, kontynuował, jest współdziałanie z samorządami i sprawne zarządzanie sytuacjami, które mogą być konfliktogenne. Lotos działa trochę intuicyjnie, trochę doświadczeniem a nasze działania ukierunkowane są na intencje dobrej współpracy – podkreślał - jest to bardzo obszerny obszar – od samopoczucia pracowników, po dobrą współpracą z lokalną społecznością.

Również Olga Wieszczek, reprezentująca Anwil, kontynuując wypowiedzi przedmówców potwierdziła, że przedsiębiorstwa te są istotne dla otoczenia, w którym funkcjonują. Dialog jest kluczowym przedsięwzięciem i zawsze warto pytać czego oczekują pracownicy. Podkreśliła, że społeczna odpowiedzialność biznesu, zawiera w sobie bardzo ważny komponent – odpowiedzialność czyli branie na siebie odpowiedzialność za to jakie są skutki naszego działania na środowisko i na społeczność.

Debatę, co warto podkreślić, zdominowały oprócz dość oczywistych kwestii współpracy z lokalną społecznością, kwestie odpowiedzialności za ochronę środowiska, jako istotny czynnik odpowiedzialności biznesu.

Komentarze