Reklama

Górnictwo

Debiut obligacji KGHM na rynku CATALYST

Fot.: wikimedia.commons.org
Fot.: wikimedia.commons.org

W czwartek, 3 października odbył się uroczysty debiut obligacji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ustanowił program emisji obligacji w maju bieżącego roku. Stronami Umowy emisyjnej zostały KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent oraz PKO BP, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Pekao i  Santander Bank Polska jako Organizatorzy i Dealerzy.

 

image

 

"Emisja obligacji stanowi realizację Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023 w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej poprzez między innymi oparcie struktury finansowania KGHM na instrumentach długoterminowych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych,  a zainteresowanie inwestorów pokazuje jak atrakcyjną ofertą są nasze aktywa" - powiedziała Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.

Emisja została przeprowadzona w czerwcu 2019 roku, maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniosła 2 000 000 000 zł. Oferta obligacji odbyła się na drodze oferty prywatnej i była skierowana do 149 inwestorów, dotyczyła wyłącznie terytorium Polski.

Komentarze