• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Bogdanka otrzymała ponad milion zł z UE na system bezpieczeństwa

Fot. Lubelski Węgiel Bogdanka
Fot. Lubelski Węgiel Bogdanka

Lubelska spółka pozyskała 1 135 tys. zł unijnego dofinansowania do innowacyjnego projektu systemu bezpieczeństwa, opartego na technologii fotonicznej. 

Bogdanka wdroży technologię, uznawaną przez Unię Europejską za strategiczną i kluczową dla przyszłości całej wspólnoty. Wart łącznie prawie 3,5 mln zł projekt zostanie zrealizowany do 2022 roku. 

Projekt dotyczy „Zaprojektowania i wykonania sytemu monitoringu górotworu opartego na technologii fotonicznej”. Grant został przyznany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3 496 tys. zł a kwota dofinansowania 1 135 tys. zł. Harmonogram zakłada, iż projekt zostanie zakończony z końcem 2022 roku.

Wspiera on cele strategiczne Bogdanki, która m.in. poprzez innowacje technologiczne i zmiany organizacyjne dąży do stałego obniżania kosztów wydobycia. W ramach prac zostanie wykonana instalacja pilotażowa ciągłego monitoringu górotworu wokół wyrobisk chodnikowych oraz pomiaru naprężeń i wydłużeń w obudowie kotwowej. System pozwoli na rozrzedzenie obudowy wyrobisk przyścianowych oraz wczesne wykrywanie objawów wzmożonych deformacji tych wyrobisk. Oznacza to możliwość zmniejszenia kosztów wydobycia oraz wzrost bezpieczeństwa pracy pod ziemią.

„Decyzja o dofinansowaniu fotoniki w Bogdance pokazuje, że firmy wydobywcze mogą skutecznie starać się o unijne wsparcie dla projektów innowacyjnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że to właśnie nasz region, Lublelszczyzna, jest krajowym liderem w rozwoju tej technologii. Projekt przyniesie bardzo konkretne korzyści dla naszej firmy, ale także otwiera nowe możliwości technologiczne przed całą branżą” – komentuje Dariusz Dumkiewicz, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju LW Bogdanka S.A.

Technologia fotoniczna została uznana za jedną z sześciu kluczowych technologii mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Unii Europejskiej. Województwo lubelskie jest kolebką technologii fotonicznej w Polsce i konsekwentnie stawia na jej rozwój. Wraz z Narodowym Centrum Rozwoju podpisało porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych pod nazwą „Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych”.

Lubelski Węgiel Bogdanka to najnowocześniejsza, najbardziej efektywna i jedna z największych kopalń węgla kamiennego w Polsce. Zaopatruje przede wszystkim elektrownie Grupy Enea, a także odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.  Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych i wydajności wydobycia. Wchodzi w skład Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego.

Komentarze