Reklama

Górnictwo

Bogdanka chce koncesji na wydobycie z kolejnych złóż

Fot.:Pixabay
Fot.:Pixabay

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze znajdującego się w Lubelskiem złoża „K-6 i K-7” złożyły do ministra środowiska władze kopalni Bogdanka. Uzyskanie koncesji do 2046 r. umożliwiłoby kopalni wydobycie 66 mln ton węgla.

„Zwiększenie zasobów o 66 mln ton oznaczałoby przedłużenie żywotności kopalni o ok. 9 lat. Pierwsza ściana na złożu „K-6 i K-7” może zostać uruchomiona w 2022 roku, przy założeniu, że koncesja zostanie przyznana jeszcze w tym roku” – poinformowała spółka w piątek w komunikacie prasowym.

Wniosek dotyczy udzielenia koncesji na wydobycie do 2046 roku. Zasoby złoża w okresie obowiązywania koncesji, o którą wnioskuje Bogdanka, szacowane są na 66 mln ton. „W dalszej kolejności Bogdanka planuje wystąpić o przedłużenie koncesji, co pozwoliłoby zwiększyć poziom zasobów o kolejne 60-70 mln ton” – napisano w komunikacie.

Kopalnia prowadzi obecnie eksploatację na obszarze podzielonym na trzy rejony - główny znajduje się w Bogdance, a peryferyjne w Nadrybiu i Stefanowie.

„Skrajne ściany w Stefanowie znajdują się w odległości zaledwie 500-600 metrów od +K-6 i K-7+. Pozyskanie do eksploatacji tego obszaru oznaczałoby synergie przekładające się wprost na efektywność wydobycia Bogdanki” – mówi, cytowany komunikacie, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka Artur Wasil.

„Uznaliśmy, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby zagospodarowanie w pierwszej fazie 66 mln ton, czyli połowy zasobów złoża, bo tyle węgla jesteśmy w stanie wybrać z koncesji +K-6 i K-7+ w oparciu o istniejącą infrastrukturę. W dalszym etapie, po zakończeniu prac związanych z udostępnieniem pionowym złoża +Ostrów+, rozważymy budowę szybu” – dodał Wasil.

Bogdanka otrzymała koncesję na złoże „Ostrów” w listopadzie 2017 r. Jego eksploatacja również jest planowana dwuetapowo. W pierwszej fazie będzie prowadzona w oparciu o obecną infrastrukturę podziemną. „Uruchomienie pierwszej ściany jest planowane ok. 2020 roku. W następnej kolejności, w latach 2025-30, przewidywane jest udostępnienie pionowe złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej” – napisano w komunikacie.

Po uzyskaniu dostępu do złoża „Ostrów” zasoby spółki wzrosły o ok. 172 mln ton. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie zasobów pola „Bogdanka” o ok. 33 mln ton. Oba te projekty umożliwiają zwiększenie poziomu zasobów węgla z obecnych ok. 227 mln ton, do ok. 446 mln ton. Jak podaje spółka w komunikacie, przy rocznym wydobyciu węgla na poziomie około 9 mln ton, oznacza to przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat, czyli do ok. 2067 roku. „Uzyskanie koncesji wydobywczej na złoże +K6 i K7+ wydłużyłoby pracę kopalni o kolejne 9 lat” – głosi komunikat.

Lubelski Węgiel Bogdanka to najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce będąca częścią Grupy Enea. W 2017 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła ponad 9 mln ton. Według opublikowanych przez spółkę wstępnych wyników finansowych skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2017 r. sięgnęły 1,78 mld zł, a zysk netto wyniósł 173,1 mln zł.

ML/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama