Reklama

Portal o energetyce

Gaz–System zbada zainteresowanie rynku połączeniem Polska – Litwa

Spółki zaangażowane w realizację transgranicznego połączenia Polska – Litwa, tj. Gaz–System oraz AB Amber Grid, poinformowały o rozpoczęciu niewiążącej fazy procedury Open Season. Jej celem jest oszacowanie zapotrzebowania rynku na przepustowość w dwukierunkowym punkcie Wejścia/Wyjścia oraz określenie optymalnego sposobu finansowania projektu. 

Po zakończeniu fazy zgłaszania oraz oceny złożonych wniosków spółki podejmą decyzje w zakresie przeprowadzenia (lub przesunięcia w czasie) wiążącej procedury Open Season. Jeżeli zostanie ona uruchomiona, to w następnym kroku dojdzie do przydzielenia zdolności przesyłowych w punkcie Wejścia/Wyjścia. Owocem obydwu etapów ma być podjęcie uzasadnionych ekonomicznie decyzji inwestycyjnych.

Dwukierunkowe połączenie  Polska – Litwa obejmuje budowę gazociągu prowadzącego z litewskiej miejscowości Jauniunai do stacji kompresorowej w Rembelszczyźnie oraz nowej tłoczni gazu w Gustorzynie. Spółki szacują, że rurociąg będzie posiadał przepustowość na poziomie ok. 2,4 mld m3 w kierunku polskim oraz 1,7 mld m3 w kierunku litewskim. Jego długość wyniesie ok. 534 km. Całościowy koszt wyniesie ok. 558 mln euro. Realizacja inwestycji będzie niosła ze sobą wielowymiarowe korzyści, m.in. zwiększy integrację energetyczną państw bałtyckich oraz wpłynie korzystnie na możliwości eksportowe terminalu LNG w Świnoujściu. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze, związane m.in. z opracowaniem dokumentacji dotyczącej oddziaływania na środowisko.

(JK)

Reklama

Komentarze

    Reklama