• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Znamy wykonawców wszystkich elementów lądowych Baltic Pipe w Polsce 

Fot. www.gaz-system.pl
Fot. www.gaz-system.pl

Gaz-System zakończył postępowania zakupowe na wybór wykonawców prac budowlanych gazociągu Goleniów – Lwówek, gazociągu łączącym Niechorze-Płoty oraz tłoczni gazu Goleniów, Odolanów i Gustorzyn.

W postępowaniu zakupowym na budowę gazociągu Goleniów – Lwówek wybrane zostały: 

  • • Etap 1- Goleniów – Ciecierzyce - 122 km - spółka Budimex S.A. 
  • • Etap 2 - Ciecierzyce – Lwówek - 69 km - spółka JT S.A. 

W przypadku budowy gazociągu łączącego (41km) wybrane zostało konsorcjum firm: UAB MT Group (Lider) i PPS Pipeline Systems GmbH 

Z kolei tłocznie zbudują: 

  • tłocznia Goleniów: MAX STREICHER S. P. A 
  • tłocznia Odolanów: Konsorcjum w składzie : ATREM S.A. (Lider), JT S.A., PJP MAKRUM S.A., PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. 
  • tłocznia Gustorzyn: MAX STREICHER S. P. A 

Wykonawcy zostali wybrani w wyniku konkurencyjnego postępowania zakupowego. Podstawowe kryteria, którymi zamawiający kierował się podczas wyboru powyższych firm to m.in. wiarygodność i doświadczenie podmiotu przy realizacji podobnych zadań inwestycyjnych oraz wartość finansowa złożonych ofert. Wszyscy wybrani oferenci przeszli pozytywnie audyt Gaz-System obejmujący badanie zdolności do realizacji zadania inwestycyjnego w zakładanym terminie oraz weryfikację dostępnych zasobów technicznych, finansowych i organizacyjnych. 

Baltic Pipe jest strategicznym projektem o charakterze międzynarodowym, mającym na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu do Polski. Projekt jest realizowany przez Gaz-System przy współpracy z firmą Energinet – duńskim operatorem systemu przesyłowego.

Duński partner w ramach projektu wybuduje tłocznię gazu w Everdrup, rozbuduje wewnętrzny system przesyłowy i podłączy go do gazociągu Europipe II, biegnącego po dnie Morza Północnego. GAZ-SYSTEM jest odpowiedzialny za wybudowanie gazociągu podmorskiego na dnie Morza Bałtyckiego, łączącego wybrzeża Danii i Polski oraz rozbudowę krajowego systemu przesyłowego. 

Komentarze