Reklama

Gaz

Współpraca środowiskowa ws. interkonektora gazowego Polska - Litwa

photo
photo

Spółka Ambiens podjęła współpracę z Górniczym Biurem Projektów PANGAZ w zakresie doradztwa środowiskowego dla południowego odcinka interkonektora gazowego Polska - Litwa (GIPL) wchodzącego w skład infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Pełnienie funkcji Koordynatora zespołu ds. ocen oddziaływania na środowisko odbywać się będzie do momentu uzyskania decyzji środowiskowej. Projektowany odcinek gazociągu będzie miał długość ok. 153 km i średnicę 700 mm a zlokalizowany będzie na terenie 18 gmin w dwóch województwach (podlaskie i mazowieckie). Całkowita długość polskiego odcinka GIPL to ok. 338 km, natomiast po stronie litewskiej ok. 177 km.

Reklama

Komentarze

    Reklama