Reklama

Gaz

Wspólne warsztaty Gaz-System i stowarzyszenia Gas Infrastructure Europe

Fot. www.gaz-system.pl
Fot. www.gaz-system.pl

W Warszawie 17 września br. z inicjatywy Gas Infrastructure Europe (GIE) odbyły się warsztaty poświęcone roli infrastruktury gazu ziemnego w procesie realizacji celów polityki Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele ok. 20 operatorów infrastruktury gazu ziemnego  z państw UE, w tym przedstawiciele GAZ-SYSTEM. 

W trakcie warsztatów przedstawiciele operatorów zaprezentowali realizowane przez nich strategie i plany rozbudowy infrastruktury gazowej, które ukierunkowane są na osiąganie celów polityki energetycznej i klimatycznej UE. W dyskusji nad poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w długiej perspektywie czasowej skoncentrowano się również na znaczeniu innowacyjnych technologii oraz potencjale gazów pochodzących ze źródeł odnawialnych.

- Gaz ziemny jest źródłem energii, które może być wykorzystywane w efektywny sposób dla potrzeb transformacji energetycznej. Zapotrzebowanie na gaz w Polsce rośnie. GAZ-SYSTEM zwiększa jego dostępność za pomocą rozwoju infrastruktury krajowej m.in. Korytarza Północ-Południe oraz Baltic Pipe. Dzisiejsze warsztaty w ramach GIE są wyrazem aktywnego działania operatorów systemów przesyłowych na rzecz polityki klimatycznej Unii Europejskiej-powiedział Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Jednym ze sposobów na ograniczenie emisji zanieczyszczeń może być szersze wykorzystanie gazu ziemnego w sektorze elektroenergetycznym, ciepłowniczym, przemyśle, czy transporcie lądowym i morskim. Gaz ziemny może pełnić także istotną rolę w rozwiązaniu problemu tzw. niskiej emisji, która wynika z spalania paliw o niskiej jakości energetycznej. 

Dobrze rozbudowana infrastruktura gazowa umożliwia realizację celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, umożliwiając dostęp do gazu ziemnego jako niskoemisyjnego źródła energii w wielu sektorach gospodarki. Dotyczy to w szczególności Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie znaczne redukcje emisji w długiej perspektywie czasowej mogą zostać osiągnięte poprzez przejście z wysokoemisyjnych na niskoemisyjne źródła energii. 

W wyniku warsztatów przedstawiciele GIE przyjęli wspólne stanowisko odnoszące się do przyszłości sektora gazu ziemnego w Unii Europejskiej. (Gaz-System)

Komentarze