Reklama

Wiadomości

PSG zakończyła ważną inwestycję dla Warszawy

Fot. Wikipedia

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła budowę przyłączenia do sieci gazowej kotłowni szczytowo rezerwowej w Elektrociepłowni Żerań. Tym samym, po rozpoczęciu poboru paliwa gazowego, warszawiacy będą mogli oddychać czystszym powietrzem. Wartość inwestycji wyniosła blisko 3,5 mln zł netto.

Reklama

Elektrociepłownia Żerań jest drugim po Elektrociepłowni Siekierki zakładem dostarczającym dla mieszkańców stolicy najwięcej ciepła. W ramach inwestycji realizowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa wybudowano stację gazowo pomiarową o przepustowości 29 400,00 m3/h i ponad 300 m. przyłącza gazowego średniego ciśnienia.

Reklama
Autor. Polska Spółka Gazownictwa
Reklama

Emisyjność gazu ziemnego jest znacznie niższa niż węgla kamiennego czy brunatnego. Tym samym zakończona inwestycja pomoże Elektrociepłowni Żerań spełnić wymagania UE z zakresu jakości powietrza, a po rozpoczęciu poboru paliwa gazowego spadnie emisja CO2 za każdy GJ wytworzonej energii. Dodatkową korzyścią będzie znacząca redukcja innych zanieczyszczeń, takich jak pyły, związki azotu czy siarki – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Czytaj też

Blisko 1400 podmiotów zawodowych chce przyłączyć się do sieci PSG

Polska Spółka Gazownictwa od blisko dwóch lat zauważa zwiększone zainteresowanie przyłączeniem do sieci podmiotów zawodowych. Jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę zostało zrobione rozeznanie tego rynku, które PSG powtórzyła w połowie roku. W wyniku porównania obu zapytań przybyło blisko 150 nowych podmiotów, które chcą w przyszłości przyłączyć się do sieci gazowej. Wszystko dlatego, że gaz ziemny jest dla m.in. ciepłowni jedyną drogą do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Podłączenie tylu podmiotów zawodowych stanowi jednak ogromne wyzwanie techniczne i finansowe dla Polskiej Spółki Gazownictwa.

Potrzebne jest przygotowanie systemu wsparcia dla podmiotów, które chcą się przyłączyć do naszej sieci. Tak, żeby oni mogli z zewnętrznych środków współfinansować koszty przyłączenia. Rozmawiamy na ten temat z przedstawicielami MKiŚ. Chcielibyśmy m.in. zmian w tzw. Funduszu Modernizacyjnym, który dotyczy elektroenergetyki i ciepłownictwa. Uważamy, że procesy modernizacyjne istniejących przyłączy lub budowanie nowych sieci powinno mieć możliwość współfinansowania m.in. z tych środków – podsumował Jakub Kowalski, członek zarządu PSG ds. operacyjnych. (Polska Spółka Gazownictwa)

Reklama

Komentarze

    Reklama