Reklama

Wiadomości

PSG na konferencji Energas 2022

konferencja energas 2
Konferencja Energas
Fot. Fot. PSG

W dniach 26-28 stycznia 2022 r. w Targanicach odbyła się kolejna edycja konferencji naukowo-technicznej Energas. Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) reprezentował\ m.in. członek zarządu PSG ds. technicznych Marian Żołyniak $$

Po blisko dwóch latach przerwy (gdyż z powodu pandemii nie odbyła się zeszłoroczna edycja), przedstawiciele firm gazowniczych, dostawców urządzeń i technologii, a także firm wykonawczych i świata nauki spotkali się na kolejnej edycji konferencji Energas. Tematem przewodnim wydarzenia były „Gazociągi wysokiego ciśnienia – nowe technologie, prace specjalistyczne, usługi i urządzenia sieci gazowej”.

Polska Spółka Gazownictwa podczas spotkania przedstawiła kwestię wyzwań rozliczeniowych związanych z zasilaniem w paliwo gazowe wyspowych stref dystrybucyjnych z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG, natomiast Marian Żołyniak, członek zarządu PSG ds. technicznych, wziął udział w panelu, którego tematem był „Rozwój systemu przesyłowego oraz dystrybucyjnego gazu ziemnego w obliczu aktualnej sytuacji na rynku gazowniczym”.

"Polska Spółka Gazownictwa to dobrze i sprawnie działająca maszyna. Ostatnie lata były dla nas ogromnym sukcesem. W porównaniu do 2015 r. liczba kilometrów sieci gazowej wzrosła o 14% – ze 176 tys. do ponad 200 tys. km. Ale PSG to nie tylko inwestycje, to także dbanie o bezpieczeństwo Polaków. To Pogotowie Gazowe gotowe służyć naszym obywatelom 24 godziny na dobę" – zaznaczył podczas panelu Marian Żołyniak.

W ramach konferencji podjęta została również problematyka aktualnych wyzwań i rozwiązań technicznych w obszarach związanych z LNG, CNG, biometanem i wodorem jako paliwem przyszłości. Przedstawiono także zagadnienia związane z technologiami w zakresie budowy gazociągów, prac spawalniczych czy też samej eksploatacji gazociągów. Konferencja była interesującą platformą wymiany informacji, doświadczeń oraz szerokiego spojrzenia na zachodzące zmiany w branży energetycznej.

Komentarze