• Partner główny
    Logo Orlen

Wiadomości

Orlen Upstream rozpoczął produkcję energii elektrycznej z gazu ziemnego

Fot.: Orlen Upstream

Orlen Upstream, spółka zależna PKN Orlen, rozpoczęła produkcję energii elektrycznej z zaazotowanego gazu ziemnego wydobywanego ze złoża Bajerze i z obszaru złożowego Tuchola. Tamtejsze zasoby szacowane są na około 1,5 mld metrów sześc. - poinformował Magazyn GO!, wewnętrzny periodyk Grupy Orlen.

W artykule „Energia elektryczna z gazu ziemnego", opublikowanym w najnowszym, czerwcowym wydaniu miesięcznika płockiego koncernu, podkreślono, że wydobycie zasobów gazu zlokalizowanych w woj. kujawsko-pomorskim potrwa ok. 14 lat, przy czym rocznie będą one w stanie zapewnić energię elektryczną dla ok. 70 tys. gospodarstw domowych.

„Należąca do PKN Orlen spółka Orlen Upstream, odpowiedzialna za realizację strategii w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów, rozpoczęła produkcję energii elektrycznej z zaazotowanego gazu ziemnego wydobywanego w ramach testu produkcyjnego ze złoża Bajerze oraz z obszaru złożowego Tuchola" - podał Magazyn GO!

W publikacji wyjaśniono, że „zasoby geologiczne w rejonie miejscowości Bajerze i Tuchola szacowane są na około 1,5 mld metrów sześc. gazu ziemnego zaazotowanego". „Rocznie z wydobywanego gazu można wytworzyć 125 tys. MWh energii elektrycznej. To ilość, która jest w stanie zabezpieczyć zapotrzebowanie mieszkańców miasta wielkości Torunia" - zaznaczono w artykule.

Czytaj też

Jak poinformował Magazyn GO!, odnosząc się do inwestycji Orlen Upstream obejmującej złoża Bajerze i obszar złożowy Tuchola, „dzięki sprawnemu działaniu oraz efektywnemu zarządzaniu", prace budowlano-montażowe sfinalizowano tam z końcem 2021 r., natomiast rozruch technologiczny infrastruktury nastąpił na początku tego roku.

„W każdym z ośrodków zainstalowano po dwa zestawy prądotwórcze, z których generowana energia przetwarzana jest przez transformatory blokowe. Następnie przesyłana jest linią kablową do sieci dystrybucyjnej Energa Operator w Unisławiu oraz ENEA Operator w Tucholi, by finalnie trafić do konsumentów" - wyjaśnił Magazyn GO!

Zastosowane zestawy prądotwórcze, jak podano w artykule, będą też dostarczały energię elektryczną oraz ciepło uzyskane podczas pracy silników gazowych na potrzeby instalacji technologicznej i potrzeby własne obu ośrodków funkcjonujących w ramach złoża Bajerze i obszaru złożowego Tuchola.

„Realizacja inwestycji Orlen Upstream to kolejny krok w kierunku zwiększenia wydobycia węglowodorów w Polsce i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju" - podkreślono w publikacji wewnętrznego magazyny Grupy Orlen. (PAP)

Źródło:
PAP

Komentarze