Reklama

Wiadomości

Minister Moskwa: w 2022 r. przygotujemy konstytucję dla wodoru

Minister Anna Moskwa
Fot. Twitter.com

W 2022 r. przygotujemy tzw. konstytucję dla wodoru, czyli pakiet legislacyjny, który ma uregulować i wesprzeć budowę tej innowacyjnej gałęzi gospodarki w Polsce - poinformowała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Szefowa MKiŚ w rozmowie z PAP przypomniała, że 2 listopada 2020 roku rząd przyjął Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040.

"Przyjęta strategia przewiduje opracowanie pakietu legislacyjnego regulującego funkcjonowanie rynku wodoru w Polsce. Rozwiązania nad którymi obecnie pracujemy będą miały formę tzw. konstytucji dla wodoru, składającej się z kilku elementów" - poinformowała minister.

Jak wyjaśniła szefowa resortu klimatu i środowiska, chodzi o projekt nowelizujący szereg obecnie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności Prawa energetycznego oraz ustawy o wspieraniu produkcji wodoru ze źródeł niskoemisyjnych. Dodała, że towarzyszyć temu będą też rozporządzenia, które mają zmniejszać ryzyko inwestycji związanych z wdrażaniem technologii wodorowych.

Anna Moskwa poinformowała, że w pierwszym kwartale 2022 r. zostanie przyjęte rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ws. wymagań technicznych dla stacji wodoru, które wesprze cel strategii wodorowej dotyczący budowy co najmniej 32 stacji tankowania wodoru do 2025 r.

"Oceniamy, że technologie wodorowe zostaną wdrożone najpierw w sektorze transportu publicznego" - powiedziała minister.

Ma to związek m.in. z prowadzonym przez NFOŚiGW programem dla samorządów - Zielony Transport Publiczny z którego można otrzymać środki na kupno elektrycznych, jak i wodorowych autobusów.

7 stycznia ma ruszyć też nabór wniosków w programie wsparcia budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. Budżet tego programu wyniesie 870 mln zł.

Szefowa MKiŚ dodała, że w nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z 2020 r. znalazły się zapisy regulujące kwestię wodoru. "Zapisy dotyczące wodoru wejdą w życie z początkiem 2023 r. Na ich podstawie minister właściwy do spraw energii jest zobligowany do przyjęcia rozporządzeń opisujących metody badania jakości wodoru, sposób pobierania jego próbek przez akredytowane laboratoria oraz wymagania jakościowe dla wodoru. Prace nad rozporządzeniami zostaną przeprowadzone w 2022 r." - podsumowała minister Moskwa.

Polska Strategia Wodorowa przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. pochodzący z źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych.

Strategia wytycza sześć celów: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie; wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie; wsparcie dekarbonizacji przemysłu; produkcja wodoru w nowych instalacjach; sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru; stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Zgodnie z planem w 2030 r. ma istnieć 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów. Strategia zakłada ponadto, że w tym czasie po polskich drogach będzie jeździło 800--1000 nowych autobusów wodorowych; powstanie min. 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru oraz będzie funkcjonowało co najmniej 5 dolin wodorowych, skupiających zakłady produkcji wodoru.

Źródło:PAP

Komentarze