Reklama

Wiadomości

EC Siekierki: jest umowa na studium wykonalności połączenia linią wysokiego napięcia

Fot. By PanSG - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid56418760

W dniu 15.06.2022r. PGNiG TERMIKA SA zawarła z jedną z wiodących na rynku firm projektowo-doradczych, ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., umowę na opracowanie Studium wykonalności budowy połączenia linią wysokiego napięcia Bloku Gazowo-Parowego (BGP) projektowanego na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie z linią 220 kV PSE w relacji Piaseczno-Mory w rejonie Sokołowa.

Projektowany Blok Gazowo-Parowy będzie jednym z zasadniczych elementów planowanej w latach 2024/2028 gruntownej modernizacji Elektrociepłowni Siekierki, jak również elementem dywersyfikacji produkcji energii elektrycznej i cieplnej, tak potrzebnych do zabezpieczenia rosnącego zapotrzebowania energetycznego mieszkańców Warszawy.

Zgodnie z przyjętym złożeniem, opracowana trasa wyprowadzenia mocy z BGP do sieci PSE powinna w jak największym stopniu uwzględniać wszystkie aspekty, w tym społeczne i środowiskowe.

Przyjęty do realizacji wariant trasy wyprowadzenia mocy będzie w jak najmniejszym stopniu ingerował w istniejącą zabudowę mieszkaniową i obszary przyrodnicze oraz w jak największym stopniu wykorzystywał istniejące korytarze infrastrukturalne innych obiektów liniowych.

Zakończenie wszystkich prac projektowych planowane jest na grudzień 2023r.

PGNiG Termika/mat. prasowe

Komentarze