• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Węgrzyn: ponad 40% Polski pozbawione jest możliwości zasilania gazem

W rozmowie z serwisem Energetyka24 Adam Węgrzyn, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa opowiedział o postępach w gazyfikacji Polski. Podkreślił on, że nawet realizując obecne strategie dotyczące budowy przyłączy gazowych, duża część kraju nadal nie będzie mogła być zasilana błękitnym paliwem.

Jeżeli popatrzymy na poziom gazyfikacji kraju, to jest to obecnie poziom 58% (…). W roku 2022 poziom gazyfikacji będzie miał wskaźnik 61%. To jest cały czas, patrząc statystycznie, 40% kraju (…) bez możliwości zasilania paliwem gazowym.

Adam Węgrzyn, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa

Komentarze