Reklama

Gaz

W Parlamencie Europejskim trwa debata nad losem Nord Stream 2

FOT. TPCOM/FLICKR.COM
FOT. TPCOM/FLICKR.COM

W komisji ds. przemysłu, energii i badań Parlamentu Europejskiego (ITRE) odbywa się dziś czytanie poprawek do propozycji zmian w tzw. dyrektywie gazowej złożonych przez Komisję Europejską. Dokument ten może mieć kluczowe znaczenie dla unijnego stanowiska wobec gazociągu Nord Stream 2. Jutro natomiast odbędzie się głosowanie nad przyjęciem zmian przez członków komisji. Sprawozdawcą wniosku jest polski europoseł Jerzy Buzek.

Jak czytamy w uzasadnieniu przedstawianym przez polskiego europarlamentarzystę: „Proponowane zmiany umożliwią̨ należyte wypełnienie luki regulacyjnej wynikającej z rozbieżnych interpretacji obowiązującego prawa oraz wybiórczego podejścia niektórych państw członkowskich i uczestników rynku przy stosowaniu przepisów trzeciego pakietu energetycznego do gazociągów przesyłowych przebiegających przez terytorium Unii Europejskiej”. Powyższe enigmatyczne sformułowania dotyczą objęcia unijnym prawem planowanego gazociągu Nord Stream 2. Zgodnie z propozycją rurociąg zostałby objętym zasadami unijnego trzeciego pakietu energetycznego, co uderzałoby w interesy realizującego inwestycję rosyjskiego koncernu Gazprom.

Zgodnie z propozycjami europarlamentarzystów zaktualizowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE nie będzie pozostawiać „żadnych wątpliwości ani pola do błędnej interpretacji faktu, że unijne przepisy w dziedzinie energii stosują̨ się w pełni do całej infrastruktury gazowej do i z państw trzecich do granicy jurysdykcji UE”. Ponadto „sprawozdawca popiera podejście Komisji dotyczące dostosowania definicji „połączenia wzajemnego” w taki sposób, by miało zastosowanie również̇ do infrastruktury łączącej UE z państwami trzecimi” – zaznaczono we wniosku.

Zgodnie z zapowiedzią Jerzego Buzka do końca marca PE powinien przygotować gotowe stanowisko w sprawie nowelizacji dyrektywy gazowej, co umożliwi rozpoczęcie negocjacji z krajami na temat ostatecznego kształtu przepisów. Regulacje prawne dotyczą przedstawionej w listopadzie przez Komisję Europejską propozycji nowelizacji unijnej dyrektywy gazowej, która ma jednoznacznie wskazać, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE podlegają przepisom trzeciego pakietu energetycznego. Inicjatywa ta mogłaby zagrozić opłacalności projektu Nord Stream 2. KE liczyła na to, że zmiany przepisów zostaną szybko przyjęte przez kraje unijne i Parlament Europejski.

Reklama

Komentarze

    Reklama