• Partner główny
  Logo Orlen

Gaz

Trwa drugi konkurs INGA

Fot. PGNiG
Fot. PGNiG

Wspólne Przedsięwzięcie INGA to program mający na celu poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności sektora gazownictwa w Polsce.

Jego ważny wymiar to ekologia. INGA to także szansa na wdrożenie innowacyjnych technologii w praktyce. Konkurs organizują PGNiG, GAZ-SYSTEM oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zwycięskie projekty zyskają wsparcie w postaci dofinansowania realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Wnioski w konkursie przyjmowane są do 9 października br.

Ideą programu jest współpraca nauki z biznesem, która przyczyni się do rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki oraz zmniejszenia oddziaływania branży energetycznej na środowisko.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców i naukowców, którzy chcą rozwijać wspólne badania i technologie w sektorze gazowym.

Na dofinansowanie mogą liczyć najlepsze projekty w obszarze:

 • poszukiwania i wydobycia węglowodorów oraz produkcji paliw gazowych (obszar PGNiG),
 • pozyskania metanu z pokładów węgla (obszar PGNiG),
 • materiałów do budowy i eksploatacji sieci gazowych (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM),
 • sieci gazowych (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM),
 • technologii związanych z LNG i CNG (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM),
 • technologii wodorowych i paliw gazowych (obszar PGNiG),
 • technologii stosowanych we współpracy z klientami (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM),
 • ochrony środowiska i BHP (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM),
 • informatyki i cyberbezpieczeństwa (obszar GAZ-SYSTEM),
 • podziemnego magazynowania węglowodorów (obszar PGNiG).

Pierwszy konkurs organizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło w sierpniu 2018 roku. W jego wyniku realizowanych jest 12 projektów.

Z pierwszej edycji konkursu do finansowania PGNiG zakwalifikowało 9 projektów. Wśród nich był m.in. projekt dotyczący rozwoju paliw alternatywnych. Mowa o opracowaniu nowej technologii produkcji eteru dimetylowego. To paliwo nowej generacji – wieloźródłowy, przyjazny dla środowiska nośnik do przechowywania i dystrybucji energii o szerokim zastosowaniu. PGNiG ogłosiło niedawno nowy badawczy program wodorowy, ale jednym z założeń jest także badanie innych nowych paliw alternatywnych. Eter dimetylowy uznawany jest za najbardziej obiecujący substytut oleju napędowego.

Inne z wybranych projektów są już ściśle związane z poszukiwawczo-wydobywczą działalnością PGNiG. Jeden z nich polega na synergii badań biogeochemicznych, geologicznych i geofizycznych w obszarze poszukiwania gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze fałdów wgłębnych Karpat. Celem jest poprawa efektywności poszukiwań węglowodorów, co ma wpływ na zwroty z inwestycji. Drugi z projektów dotyczy opracowania innowacyjnej koncepcji poszukiwania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w głębokich strukturach Karpat Zewnętrznych, która pozwoliłaby na 2-3-krotne zwiększenie wydobycia węglowodorów w tamtym rejonie.

Jest też projekt dotyczący opracowania autonomicznego systemu do ciągłej i zdalnej analizy gazu transportowanego siecią. To projekt, który może pomóc w rozwoju inteligentnych sieci gazowych (tzw. smart-grids) oraz pozwolić na precyzyjny pomiar wodoru w sieci gazowej. PGNiG zakłada w swoim programie wodorowym testowanie wtłaczania do sieci gazu ziemnego z domieszką wodoru.

GAZ-SYSTEM w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia INGA podpisał umowy na współfinansowanie i realizację 3 projektów związanych z eksploatacją sieci przesyłowej gazu ziemnego. Pierwszy z nich to bezinwazyjny system monitorowania zagrożeń spowodowanych deformacjami terenu, działający w oparciu o dane satelitarne. Celem drugiego projektu jest opracowanie technologii nieniszczącego diagnozowania gazociągów w oparciu o magnetyczną metodę bezkontaktową i sensory zintegrowane z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Trzeci z projektów dotyczy opracowania rozwiązań technicznych umożliwiających tłumienie hałasu z obiektów sieci gazowej, poprzez zastosowanie barier akustycznych opartych na strukturze kryształów sonicznych.

Drugi konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA podzielony jest na dwie rundy. Jego budżet wynosi 311 milionów złotych, z czego połowę finansuje NCBR (w ramach środków z Funduszy Europejskich – Programu Inteligentny Rozwój), a drugą połowę, łącznie: PGNiG SA oraz GAZ-SYSTEM S.A.

Do 9 października 2020 r. wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe mogą składać konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wejdą przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz przynajmniej jedna jednostka naukowa (łącznie nie więcej niż 5 podmiotów).

Komentarze