Reklama

Gaz

Trudna sytuacja na rynku gazu. PGNiG pożycza 4,8 mld zł od PKO SA

Fot. www.pgnig.pl

PGNiG poinformował w raporcie bieżącym, że postanowił skorzystać z „nadzwyczajnego środka przewidzianego ustawą” i zawrzeć „umowę kredytową z Bankiem Polska Kasa Opieki do kwoty 4,8 mld zł”. Jej czas trwania wynieść ma 24 miesiące od dnia podpisania.

Spółka podaje również, że w ten sposób korzysta z gwarancji Skarbu Państwa, przewidzianych w ustawie "o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu".

Czytaj też

Firma tłumaczy, że decyzja o skorzystaniu z kredytu wynika z dwóch głównych przesłanek:

  • „utrzymywania się wysokich cen paliwa gazowego na giełdach energii, w tym m.in. na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce, Title Transfer Facility w Holandii oraz Trading Hub Europe w Niemczech, zarówno na rynku dnia bieżącego / następnego, jak i na rynku terminowym w perspektywie najbliższych kwartałów;
  • z ograniczeń dotyczących nałożonych na instytucje finansowe tzw. limitów koncentracji, tj. limitów w zakresie dopuszczalnej skali finansowania przez bank danego podmiotu lub sektora gospodarki. Objęcie Umowy Kredytowej gwarancjami Skarbu Państwa umożliwia udzielenie PGNiG finansowania przez Bank bez naruszenia powyższego limitu”.

Spółka podaje również, że publikacja powyższych informacji została opóźniona w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. nadużyć na rynku.

Komentarze