Reklama

Gaz

TGE : rekordowy wolumen obrotu na rynku gazu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł w lutym 2021 r. 862 880 MWh. Jest to najlepszy miesięczny wynik w historii notowań na tym rynku.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2021 roku 16 910 211 MWh, co oznacza spadek o 27,1 proc. w stosunku do lutego 2020 roku. Wolumen obrotu na rynku spot był z kolei o 14,1 proc. wyższy względem lutego roku 2020, a wartość miesięczna 3 231 497 MWh była drugą najwyższą w historii tego rynku. Był to zarazem najlepszy miesiąc w historii RDN i całego rynku spot energii elektrycznej pod względem średniego dziennego wolumenu obrotu (115 411 MWh na RDNiB, w tym 107 716 MWh na RDN). Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lutym na poziomie 273,34 zł/MWh i jest to wzrost o 10,53 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w lutym 272,36 zł/MWh, co stanowi wzrost o 15,66 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu ze stycznia 2021 r.

Reklama
Reklama

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym transakcje o wolumenie 11 691 148 MWh. Oznacza to spadek r/r o 16,3 proc. Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł w lutym 2021 r. 862 880 MWh, co stanowi najlepszy miesięczny wynik w historii notowań na tym rynku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w lutym 94,42 zł/MWh i jest to spadek o 7,79 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w lutym 87,61 zł/MWh, czyli o 2,92 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu 2021 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lutym 2 723 634 MWh, co stanowi wzrost r/r o 13,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 142,25 zł/MWh i oznacza to spadek o 0,03 zł/MWh względem stycznia 2021 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w lutym o 48,5 proc. r/r, do poziomu 8 602 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1 897,91 zł/toe (spadek względem stycznia 2021 r. o 39,27 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 980 233 MWh, co stanowi wzrost o 21,9 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 1,21 zł/MWh i jest to wzrost o 0,47 zł/MWh w stosunku do stycznia br. 

Towary rolno-spożywcze

W lutym sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 1 500 ton pszenicy klasy B. Średnia ważona cena tego towaru wyniosła 991,80 zł/t (wzrost względem stycznia o 0,04 zł/t).

(TGE)

Komentarze