• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Stowarzyszenie Metropolia Poznań utworzyło grupę zakupową gazu ziemnego

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Na ponad 200 tys. zł oszczędności liczą w sumie uczestnicy grupy zakupowej gazu ziemnego utworzonej z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia Poznań. We wtorek porozumienie w sprawie zakupu gazu w 2020 r. podpisało 14 podmiotów.

Na terenie obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia chęć udziału w grupie zgłosiło siedem jednostek samorządu terytorialnego oraz siedem instytucji. W tym roku grupa zakupowa gazu ziemnego zawiązała się po raz trzeci. 

Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, starosta poznański Jan Grabkowski podkreślił we wtorek, że - podobnie jak przed rokiem - grupa powinna zaoszczędzić na wspólnym zakupie gazu ponad 200 tys. zł. 

"Stowarzyszenie integruje podmioty z terenu metropolii Poznań w wielu wspólnie realizowanych projektach. Grupowy zakup gazu jest jednym z nich. Jako podmioty tworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań udowadniamy, że warto podejmować wspólne działania, bo to przynosi wymierne profity dla samorządowych budżetów, ale też, co najważniejsze, konkretne korzyści dla naszych mieszkańców" – powiedział Jan Grabkowski.

Po raz pierwszy takie porozumienie wypracowano w 2017 roku. Wówczas wspólny zakup gazu zaangażowało się dwanaście podmiotów. Oszczędności dla wszystkich jej uczestników wyniosły wtedy w sumie 180 tys. zł. W ubiegłym roku na wspólny zakup gazu zdecydowało się 14 podmiotów. 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań podało we wtorek, że po podpisaniu porozumienia powstanie szczegółowa lista punktów poboru gazu na terenie gmin – członków grupy zakupowej, po tym zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które pozwoli wybrać najkorzystniejszą, pod względem kosztów dostarczenia gazu, ofertę.

Wśród uczestników grupy są samorządy z Dopiewa, Skoków, Szamotuł, Komornik, Kórnika, Lubonia i Obornik. Wspólnie z nimi gaz kupią m.in. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach, biblioteka w Komornikach oraz ośrodki kultury z Komornik i Lubonia. 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań powstało w 2011 roku. W jego skład wchodzą 23 podmioty samorządowe, w tym Poznań, powiat poznański, gminy powiatu poznańskiego oraz z powiatów ościennych. 

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia. (PAP)

Komentarze