Reklama

Gaz

Rusza badanie rynku przy połączeniu gazowym Polska-Litwa

Fot. Gaz-System
Fot. Gaz-System

GAZ-SYSTEM oraz AB Amber Grid podjęli decyzję o przeprowadzeniu  niewiążącej procedury  badania rynku w ramach gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL). Celem tego działania jest pozyskanie informacji na temat zainteresowania uczestników rynku usługami w zakresie nowych zdolności przesyłowych tego interkonektora.

Polski i litewski operator systemu przesyłowego: GAZ-SYSTEM oraz AB Amber Grid zgodnie ustalili, że oprócz funkcji zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, projekt GIPL wykazuje wysoki potencjał komercyjny i może przynieść wysoką wartość ekonomiczną dla uczestników rynku. Inwestycja będzie wspierać rozwój konkurencyjnego rynku energii w regionie i przyczyni się do postępującej integracji rynku gazu państw bałtyckich. Biorąc pod uwagę wartość, jaką GIPL może wnieść na rynek gazowy w regionie, obie spółki dostrzegają potrzebę zbadania możliwości zwiększenia komercyjnego wykorzystania GIPL oraz maksymalizacji jego pozytywnego oddziaływania ekonomicznego.

Niewiążące badanie rynku zostanie uruchomione przez obu operatów przesyłowych: GAZ-SYSTEM i AB Amber Grid w tym samym dniu, tj. 4 listopada 2020 roku.  Zakres  procedury obejmuje rozwój  usług dla nowych zdolności przesyłowych, które zostaną udostępnione w wyniku realizacji projektu GIPL oraz utworzenie fizycznego punktu połączenia międzysystemowego na granicy polsko-litewskiej (Punkt Wejścia/Wyjścia Polska-Litwa GIPL w obu kierunkach przepływu gazu).
Zgodnie z obecnym stanem prac, uruchomienie projektu GIPL planowane jest w terminie umożliwiającym przesył w roku kalendarzowym 2022, przy zastosowaniu standardowych zasad dostępu do jego zdolności przesyłowych. Polski i litewski operator  dążą jednak do zbadania potrzeb w celu zwiększenia efektywności zasad, jakie będą obowiązywały uczestników rynku w kolejnych okresach. Takie potencjalne zmiany w taryfie lub modelu alokacji zdolności przesyłowych, o ile zostaną przyjęte przez operatorów systemów przesyłowych, mogą wejść w życie już od roku kalendarzowego 2023.

Całkowity okres, którego dotyczy badanie rynku, rozpoczyna się od roku gazowego 2022/2023 i trwa przez kolejne 15 lat gazowych. Badanie rynku pozwoli oszacować zapotrzebowanie na nowe zdolności w polskim i litewskim systemie przesyłowym, które zostaną udostępnione w wyniku budowy GIPL, tj. 274 000 Nm3/h (2,4 mld m3 /rok) na kierunku z Polski na Litwę oraz 217 000 Nm3/h (1,9 mld m3 /rok) z Litwy do Polski, w różnych scenariuszach cenowych.
Dzięki niniejszej procedurze GAZ-SYSTEM i Amber Grid chcą także uzyskać dodatkowe informacje od uczestników rynku o  kluczowych  czynnikach, mających  istotny  wpływ na  zdefiniowanie  optymalnych warunków dostępu do punktu połączenia międzysystemowego GIPL w obu kierunkach przepływu, a także zapewnić wyższą wartość dla swoich klientów. Zagadnieniami szczególnie ważnymi w tym procesie są:

* ustalenie cen (poziomu taryf) w punkcie połączenia międzysystemowego GIPL,
* możliwe metody alokacji zdolności przesyłowych. 


Uczestnicy, którzy są zainteresowani udziałem w procedurze badania rynku, powinni wypełnić i przesłać kwestionariusz w angielskiej wersji językowej do 7 grudnia 2020 roku na adres e-mail każdego z operatorów systemu przesyłowego: [email protected]  oraz [email protected]. Ponadto 25 listopada 2020 roku obie spółki zorganizują warsztaty dla uczestników badania rynku. Zaproszenie i szczegóły organizacyjne tych wydarzeń zostaną przekazane oddzielnie w odpowiednim terminie.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce https://www.gaz-system.pl/customer-zone/market-consultations/actual-consultations/non-binding-market-survey-procedure-for-development-of-services-for-new-transmission-capacity-in-the-gas-interconnection-poland-lithuania-gipl/

mat.prasowe / gaz system

Reklama

Komentarze

    Reklama