Reklama

Gaz

Rozpoczyna się ogromna inwestycja w Elektrowni Dolna Odra

Fot. PGE GiEK
Fot. PGE GiEK

5 listopada 2020 r. w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, nastąpiło przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy, na którym powstaną dwa niskoemisyjne bloki gazowo-parowe o łącznej mocy około 1400 MW. Wcześniej, 29 października 2020 r., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, otrzymała prawomocną decyzję pozwolenie na budowę.

W symbolicznym przekazaniu terenu budowy udział wzięli posłowie Artur Szałabawka i Leszek Dobrzyński, władze samorządowe – Mieczysław Sawaryn, burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, członek Rady Nadzorczej PGE, przedstawiciele spółki PGE GiEK na czele z Tomaszem Makowieckim, zastępcą dyrektora departamentu inwestycji i Sylwestrem Chruszczem pełniącym obowiązki dyrektora Zespołu Elektrownia Dolna Odra, a także przedstawiciele Generalnego Wykonawcy.

Inwestycja budowy bloków gazowo-parowych na terenie Elektrowni Dolna Odra rozpoczęła się miesiąc wcześniej, niż zakłada harmonogram. Przekazanie placu budowy oznacza, że projekt wkroczył w nowy etap – rozpoczęcia prac budowlanych. Już wkrótce na terenie budowy rozpoczną się prace ziemne polegające na wzmocnieniu gruntu pod fundamenty turbozespołów. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal, jako lider oraz General Electric Global Services GmbH oraz General Electric International Inc.

"Budowa nowych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra to projekt o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, który jest niezwykle istotny z perspektywy obniżenia kosztów transformacji energetycznej. Realizacja projektu o takiej skali to również wsparcie rozwoju regionu. Trzy lata budowy, w którą zaangażowanych będzie przynajmniej kilka tysięcy pracowników to szansa nie tylko dla lokalnych firm budowlanych, ale również dla działalności wspierających jak: usług transportowych czy hotelowo-gastronomicznych" – powiedziała Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

"Dzisiejsza uroczystość przekazania placu pod budowę dwóch niskoemisyjnych bloków gazowo-parowych dla PGE GiEK o łącznej mocy około 1400 MW to bardzo ważny moment dla naszej firmy. Od dziś, co warto podkreślić miesiąc wcześniej niż zakłada harmonogram, wchodzimy w etap typowej realizacji na placu budowy. Cieszy nas fakt, że zbudujemy kolejne nowoczesne jednostki wytwórcze dla systemu energetycznego kraju" – powiedział Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimex Mostostal.

Bloki gazowe z nawiązką będą spełniały normy środowiskowe wymagane przez Unię Europejską; ich emisyjność będzie kształtowała się na poziomie około 320 kg CO2/MWh wobec wymaganych norm unijnych na poziomie 550 kg CO2/MWh. Warto zaznaczyć, że budowa bloków gazowo-parowych pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe. Nowe jednostki będą w stanie zasilić w energię elektryczną ok. 2,5 miliona gospodarstw domowych oraz pozwolą na dalszą stabilizację sieci lokalnej, spełniając jednocześnie normy środowiskowe w zakresie emisji.

Umowa na budowę bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra obejmuje zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą. Wartość tego kontraktu to 3,7 miliarda złotych netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 miliard zł netto. Zgodnie z kontraktem początek eksploatacji nowych bloków energetycznych, zasilanych „błękitnym paliwem”, planowany jest na IV kwartał 2023 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama