Gaz

PSG uruchomiła Placówkę Gazowniczą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Fot. Polska Spółka Gazownictwa
Fot. Polska Spółka Gazownictwa

14 września br. otwarto Placówkę Gazowniczą Polskiej Spółki Gazownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 95. Utworzenie jej ma zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji sieci oraz usprawnić gazyfikację nowych gmin w województwie świętokrzyskim, zgazyfikowanym obecnie w 60 proc.

W otwarciu udział wzięli: wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, parlamentarzyści, lokalni samorządowcy, a także wiceprezes PGNiG Jarosław Wróbel oraz szef PSG Ireneusz Krupa.

Placówka Gazownicza w Ostrowcu Świętokrzyskim jest kolejną jednostką PSG reaktywowaną. Działający tu wcześniej Rejon Dystrybucji Gazu został zlikwidowany w 2013 roku. Decyzja o przywróceniu Placówki Gazowniczej została podjęta przez zarząd PSG w związku z koniecznością prawidłowego funkcjonowania Jednostek Terenowych na obszarze działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach, obejmującego teren województwa świętokrzyskiego.

Jarosław Wróbel podczas konferencji prasowej zaznaczył, że otwarcie jednostki wpisuje się w planie odpowiedzialnego rozwoju, który został zaproponowany przez Mateusza Morawieckiego. "Otwarcie Punktu Gazowniczego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest elementem zmiany struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, rozpoczętej w 2016 roku. Ta reforma jest bardzo silnie skorelowana z realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą ogłosił pan premier Mateusz Morawiecki. Jak pokazuje przykład Ostrowca Świętokrzyskiego – realizujemy obietnice i konsekwentnie przywracamy placówki, by być jak najbliżej naszych klientów" – powiedział Jarosław Wróbel, który jest również przewodniczącym rady nadzorczej PSG. "Jestem przekonany, że w najbliższych latach liczba przyłączy gazowych zarówno wśród odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych na terenie województwa świętokrzyskiego znacząco wzrośnie" – dodał.

Nowa Placówka Gazownicza, która podlega Gazowni w Starachowicach, będzie eksploatować ok. 596 km sieci gazowej średniego ciśnienia oraz ok. 9,5 tys. sztuk przyłączy i 22 tys. odbiorców gazu. Jej teren działania obejmuje cały obszar powiatu ostrowieckiego, w tym gminy zgazyfikowane: Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów, Kunów i Bodzechów, Waśniów oraz niezgazyfikowaną gminę Bałtów. Liczący ponad 70 tysięcy mieszkańców Ostrowiec Świętokrzyski to drugie co do wielkości miasto w województwie świętokrzyskim.

"Polska Spółka Gazownictwa już od kilku lat realizuje strategię opartą przede wszystkim na rozwoju systemu dystrybucyjnego, po to by jak najwięcej Klientów mogło przyłączyć się do sieci gazowej. Jednym z najważniejszych elementów jest przywrócenie na terenie kraju sieci placówek, które zostały wcześniej zlikwidowane. Placówka Gazownicza wróciła do Ostrowca Świętokrzyskiego, by ułatwić Klientom dotarcie do nas, tak, by paliwo gazowe mogło trafiać do większej liczby mieszkańców województwa świętokrzyskiego" – powiedział szef PSG, Ireneusz Krupa.

Placówka będzie odpowiadać m.in.. za funkcjonowanie Pogotowia Gazowego. Istnienie Placówki zapewni również większą wygodę Klientom z terenu powiatu ostrowieckiego, którzy na miejscu będą mogli załatwić sprawy związane z korzystaniem z sieci gazowej i uzyskać informacje o ofercie Polskiej Spółki Gazownictwa. Jednostka będzie również przyjmować wnioski dotyczące przyłączenia do sieci.

Choć warto pamiętać, że PSG obecnie nie prowadzi obsługi klienta na żywo w placówkach, tylko drogą pocztową.

Komentarze