Reklama

Gaz

PSG podsumowała gazyfikację miasta i gminy Czyżew

Fot. PSG
Fot. PSG

Gazyfikacja Czyżewa przyczynia się do likwidacji obszarów dotąd niezgazyfikowanych tzw. „białych plam”, co doskonale wpisuje się w Strategię Polskiej Spółki Gazownictwa – powiedział w Czyżewie Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski. 5 lipca br. w Czyżewie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca gazyfikację tego miasta i gminy.

„Cieszę się, że z gazowej mapy Polski zniknęła kolejna biała plama. Gazyfikacja miejscowości takich jak Czyżew to realizacja ważnego zadania Polskiej Spółki Gazownictwa i element Programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski, dzięki któremu, także mieszkańcy mniejszych miejscowości mają szansę na dostęp do ekologicznego paliwa jakim jest gaz ziemny” – powiedział w Czyżewie Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski.

„Analiza efektywności ekonomicznej gazyfikacji Czyżewa wykazała, że najlepszym rozwiązaniem jest tu zastosowanie sieci gazowej opartej o stację regazyfikacji LNG. Proces regazyfikacji, czyli zmiany postaci ciekłej gazu na lotną, następuje na stacji regazyfikacji i nie wpływa na koszt dystrybucji. Tym samym mieszkańcy i przedsiębiorcy z Czyżewa mają dostęp do niskoemisyjnego źródła ciepła, jakim jest gaz” – wyjaśnił Prezes Więckowski.

W gazyfikacji gminy Czyżew Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zastosował tzw. gazyfikację wyspową opartą o stację regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Działająca od grudnia 2020 roku stacja regazyfikacji LNG przy ul. Przemysłowej w Czyżewie ma przepustowość 630 Nm3/h – w jej skład wchodzi zbiornik kriogeniczny o pojemności 43 m3 oraz stacja redukcyjno-pomiarowa. Stacja zasila sieć gazową o długości ponad 15 km. Gaz ze stacji LNG, podobnie do tradycyjnej technologii sieciowej, dostarczany jest do odbiorców biznesowych i indywidualnych.

Prace nad gazyfikacją gminy Czyżew Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła w 2017 roku, ale jeszcze przed zakończeniem budowy docelowej stacji regazyfikacji LNG, z uwagi na duże zainteresowanie potencjalnych odbiorców paliwa gazowego z gminy Czyżew, Polska Spółka Gazownictwa podjęła decyzję o zastosowaniu tymczasowej stacji LNG - dzięki temu, jeszcze w czerwcu 2019 roku, możliwe było przyłączenie do sieci gazowej pierwszego odbiorcy.

Reklama
Reklama

W grudniu 2020 roku ukończona została docelowa stacja regazyfikacji LNG w Czyżewie oraz sieć gazowa na terenie miasta.  Dalsza rozbudowa sieci na terenie gminy oraz przyłączanie
jej mieszkańców do sieci, będzie się odbywało na podstawie wydawanych przez PSG warunków przyłączenia oraz zawieranych umów o przyłączenie. Na tej podstawie zostanie rozbudowana sieć gazowa.

Polska Spółka Gazownictwa, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, to lider na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Spółka zatrudnia ok. 11,5 tys. pracowników. Misją PSG jest dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły, bezpieczny oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Spółka eksploatuje sieć gazową o długości ponad 195 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce, poprzez którą dostarcza rocznie ponad 11,5 mld m3 paliwa gazowego
do ok. 7,3 mln Klientów.

Komentarze