• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

PSG: gazyfikacja miasta i powiatu Bielsk Podlaski zakończona

Fot. PSG
Fot. PSG

Zakończyła się warta ponad 21 mln zł gazyfikacja miasta i powiatu Bielsk Podlaski - poinformowała Polska Spółka Gazownictwa. Powstało ponad 25 km gazociągów oraz dwie stacje gazowe

PSG podała w komunikacie, że po ponad dwóch latach intensywnych prac budowlanych mieszkańcy tego terenu mogą już korzystać z sieci gazowej.

Projekt „Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski” został zrealizowany przez PSG z udziałem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość inwestycji przekroczyła 21 mln zł, z czego ponad 5,7 mln zł pochodziło z dotacji UE - czytamy.

Spółka podkreśliła, że realizacja projektu bez wsparcia ze środków UE nie byłaby możliwa.

Jak podała spółka, efektem realizacji projektu jest ponad 25 km gazociągów oraz dwie stacje gazowe. W pierwszej fazie prac wybudowano gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia o długości 15,87 km relacji Wyszki – Bielsk Podlaski oraz dwie stacje gazowe: w mieście Wyszki o przepustowości 10 000 m.sześc./h oraz w mieście Bielsk Podlaski o przepustowości 5 000 m.sześc./h. Następnie na terenie Bielska Podlaskiego wybudowano sieć rozdzielczą o długości ponad 9,3 km - czytamy.

Według PSG, realizacja inwestycji przynosi korzyści w wymiarze środowiskowym, ekonomicznym oraz społeczno-gospodarczym. Przede wszystkim umożliwia mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski i powiatu bielskiego ogrzewanie domów gazem ziemnym, ale także poprzez znaczne ograniczenie stosowania paliw stanowiących źródło niskiej emisji poprawia stan środowiska naturalnego, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne oraz stwarza lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w tym rejonie - podkreślono.

Reklama
Reklama

Realizacja inwestycji strategicznej to również rozwój infrastruktury gazowej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid - czytamy w komunikacie. Jak zaznaczono, zakończona inwestycja wpisuje się w kierunki i cele polityki energetycznej państwa.

Według komunikatu, "finalizacja tego przedsięwzięcia obrazuje konsekwentne i realne działania inwestycyjne Polskiej Spółki Gazownictwa w rozwój terenów, które czekały na gazyfikację od dziesięcioleci". "PSG wdraża w życie bardzo rozbudowany plan gazyfikacji tzw. białych plam, czyli rejonów w całym kraju, gdzie gaz do tej pory nie docierał" - zaznaczono.

Polska Spółka Gazownictwa, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, to lider na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Spółka zatrudnia ok. 11,5 tys. pracowników. Misją PSG jest dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły, bezpieczny oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Spółka eksploatuje sieć gazową o długości około 193 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce, poprzez którą dostarcza rocznie ponad 11,5 mld m3 paliwa gazowego do ponad 7,2 mln Klientów - czytamy.

Polska Spółka Gazownictwa jest też największym beneficjentem środków unijnych w segmencie dystrybucji gazu. Strategicznym celem Spółki jest maksymalizacja dofinansowania ze środków UE na realizację projektów inwestycyjnych oraz efektywne wykorzystanie dotacji na działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową. 

Źródło:
PAP

Komentarze