Reklama

Gaz

Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła budowę gazociągu w Szczawnicy

Fot.: ProjectManhattan; commons.wikimedia.org
Fot.: ProjectManhattan; commons.wikimedia.org

Do końca 2022 roku mieszkańcy sześciu kolejnych gmin w województwie małopolskim zyskają dostęp do gazu ziemnego. Przybędzie tam w sumie 73 km sieci oraz dwie stacje gazowe.

PSG będąca spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. podłączy do sieci gazowej miasto i gminę Szczawnicę oraz gminy Słopnice, Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem. Gminy leżą na terenie powiatów limanowskiego, nowotarskiego oraz nowosądeckiego.

– Gazyfikacja gmin w powiatach tatrzańskich to konsekwentna i realna inwestycja w rozwój terenów, które czasami czekały na gazyfikację przez dziesięciolecia – powiedział 15 września podczas konferencji prasowej Piotr Naimski, pełnomocnik Rządu RP do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dodał, że inwestycja to również realizacja rządowej strategii, prowadzącej do oczyszczenia powietrza w Polsce, co jest szczególnie istotne dla takich miejsc, jak Szczawnica, która jest miejscowością uzdrowiskową. 

Poseł Anna Paluch oraz senator Jan Hamerski podziękowali wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tej inwestycji. Jak podkreślili temat gazyfikacji Szczawnicy pojawił się już ponad 20 lat temu, jednak dopiero teraz nabrał realnego wymiaru. Gazyfikacja to zapewnienie mieszkańcom komfortu korzystania z gazu ziemnego, ale również działania w ramach rządowego programu Czyste Powietrze

Maciej Woźniak, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. handlowych podkreślił, że podłączenie do sieci gazowej kolejnych polskich gmin oznacza dostęp do taniego i ekologicznego paliwa. – Wiemy, jak istotne jest to dla mieszkańców i przedsiębiorstw działających w tych rejonach i jak korzystne przełożenie będzie to miało na poprawę czystości powietrza w tych regionach, ale również na możliwości rozwoju lokalnych firm – podkreślił wiceprezes PGNiG SA.

Podczas szczegółowej prezentacji planowanych inwestycji Adam Węgrzyn, Członek Zarządu PSG  powiedział, że  działania Spółki to nie tylko likwidacja białych plam na mapie polskiego gazownictwa, ale również realna walka ze smogiem. – Dotyczy to zwłaszcza województwa małopolskiego, które jest jednym z najbardziej narażonych na zanieczyszczenia powietrza – dodał. Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda podkreślił, jak istotna dla gminy jest ta inwestycja i podziękował wszystkim, którzy od początku przygotowywali projekt gazyfikacji i będą go realizować.

Etap drugi to budowa gazociągu średniego ciśnienia do granicy miasta Szczawnica o długości ponad 30 km oraz budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami o długości ponad 17 km z terminem  realizacji na koniec stycznia 2020 roku.

Etap trzeci to budowa sieci rozdzielczych średniego ciśnienia w miejscowościach Czerniec i Łącko w powiecie łąckim, Tylmanowej i Krościenku nad Dunajcem w powiecie nowotarskim oraz budowa pojedynczych odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zbludza, Kamienica i Zabrzeż. Łącznie przybędzie ponad 12 km sieci. Prace budowlano-montażowe rozpoczną się na początku 2020 roku, a ich zakończenie przewidziano na pierwszy kwartał 2022 roku.

Tak duży zakres inwestycji jest możliwy dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to niemal 69 mln zł. Blisko 35 proc. tej kwoty stanowić będzie dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET:VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, DZIAŁANIE:7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

Gazyfikacja Szczawnicy oraz pozostałych pięciu małopolskich gmin to realizacja strategii Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016-2022. Jednym z priorytetów Spółki jest likwidacja tzw. białych plam na mapie polskiego gazownictwa. PSG oprócz budowy tradycyjnych sieci gazowych planuje również gazyfikację kolejnych  gmin poprzez budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG, czyli tzw. gazyfikację wyspową. Działania Spółki wpisują się w ochronę środowiska – gaz ziemny jest jednym z najbardziej ekologicznych, a przy tym efektywnych i bezpiecznych paliw.

MZ / Polska Spółka Gazownictwa

Reklama

Komentarze

    Reklama