Reklama

Gaz

Polska Spółka Gazownictwa otwiera nową siedzibę w Giżycku i silnie inwestuje w region [RELACJA]

Fot.: Energetyka24.com
Fot.: Energetyka24.com

W miniony czwartek, 18 października, Polska Spółka Gazownictwa otworzyła swoją nową siedzibę w Giżycku. Na konferencji przedstawiciele władz spółki, lokalni i rządowi dygnitarze oraz posłowie z regionu przedstawiali postępy rozwoju energetycznego regionu i najbliższe plany inwestycyjne.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki zabrał głos jako pierwszy, dziękując PSG za zaangażowanie w region i deklarując, iż postępująca gazyfikacja to krok w kierunku wyeliminowania wykluczenia społecznego. 

Następnie Jerzy Szmit, szef olsztyńskich struktur partii rządzącej, potwierdził przywiązanie PiS do realizowania programu dalszej gazyfikacji kraju: "Jednym z celów rządów PiS było ułatwienie dostępności gazu dla Polaków. Rozbudowa gazociągu w regionie jest przełomem w realizacji tego celu", mówił polityk. Szmit przypomniał także o następnym kroku w rozbudowie sieci gazociągów w regionie: 'W najbliższym czasie spodziewamy się decyzji o rozpisaniu przetargu na realizację tego projektu", wspominał. 

W dalszej kolejności Ireneusz Krupa, Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa zaprezentował zgromadzonym podstawowe fakty z działalności PSG oraz podkreślił, że jednym z głównych celów firmy jest likwidacja "białych plam" na gazowej mapie Polski: "Strategia 2016-2022 zakłada zainwestowanie 11,3 mld złotych w rozwój systemu gazownictwa w Polsce. Do 2022 90% obywateli kraju będzie mieszkać na terenach zgazyfikowanych gmin. To 2,1 mln mieszkańców na terenie 300 nowozgazyfikowanych gmin", mówił Krupa.

Po nim głos zabrał Edward Gollent, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie, który omówił główne inwestycje PSG w regionie. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić gazociągi relacji Konopki-Ełk-Mrągowo i Kolnik-Elbląg, których budowa kosztować będzie łącznie ok. 330 mln złotych. Ponadto, w ciągu następnych 4 lat Spółka zamierza zgazyfikować 16 kolejnych gmin na terenie województwa, co stanowić będzie wzrost o prawie 14pproc. w stosunku do stanu dzisiejszego.

Na zakończenie, poseł Kossakowski (PiS) podkreślił znaczenie kolejnych inwestycji nie tylko w skali makro, dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale także dla przeciętnego obywatela województwa:" W Ełku rozprężalnia gazu jest w centrum miasta, co budzi niepokój o zagrożenie – inwestycje pozwolą na jej likwidację, co uspokoi mieszkańców.Poprzedni rząd uważał wschodnie mazury za Polskę nawet nie B, ale C lub nawet D", zakończył poseł. 

Reklama

Komentarze

    Reklama