Reklama

Gaz

Podpisano umowy dotyczące połączenia gazowego Polska-Litwa

Fot. www.gaz-system.pl
Fot. www.gaz-system.pl

Gaz-System zawarł dwie umowy dotyczące północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa (GIPL). Pierwsza dotyczy nadzoru inwestorskiego na tym fragmencie inwestycji. Drugą z umów spółka podpisała z wykonawcą robót budowlanych na jednej z części odcinka północnego. To kolejny krok ku budowie tego ważnego dla Europy gazociągu.

- Celem tej inwestycji jest połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy, a w przyszłości integracja rynków gazu krajów bałtyckich. Gazociąg umożliwi także gazyfikację północno- wschodnich regionów Polski do tej pory praktycznie pozbawionych dostępu do gazu ziemnego - powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Zarządu Gaz-System.

Umowę na roboty budowlane na fragmencie Kuków-granica RP (ok. 47 km) Gaz-System podpisał z międzynarodowym konsorcjum, którego liderem jest polska firma JT S.A. Nadzór inwestorski nad całością odcinka północnego objęła firma MGGP S.A.

Odcinek północny GIPL o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm będzie zlokalizowany na terenie 2 województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez 5 powiatów oraz 16 gmin. W ramach jego budowy powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20 – 30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej.

Północna część gazociągu Polska – Litwa składa się z trzech odcinków realizacyjnych:

  1. odcinek (ok. 61 km) w powiecie kolneńskim i grajewskim w województwie podlaskim;
  2. odcinek (ok. 77 km) - powiaty grajewski i suwalski (województwo podlaskie oraz ełcki (województwo warmińsko-mazurskie);
  3. odcinek (ok. 47 km) w powiatach suwalskim i sejneńskim (województwo podlaskie).

Na odcinku południowym GIPL prowadzone są prace przygotowawcze i równolegle postepowania przetargowe na wybór wykonawców prac budowlano-montażowych.

Łączne dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln EURO (dla obu inwestorów projektu – Gaz-System oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid), a jego źródłem jest instrument UE „Łącząc Europę”. (Gaz-System)

Komentarze