Gaz

PIE: najwięcej gazu na osobę zużywa się na Mazowszu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Mazowieckie przoduje jeśli chodzi o zużycie gazu na osobę w gospodarstwach domowych, przy czym wskaźnik ten jest dwa razy wyższy na wsi niż w mieście - pisze Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w Tygodniku Gospodarczym.

Jak wskazuje PIE, średnie zużycie na osobę w posiadającym gaz gospodarstwie domowym w Polsce to 193 m sześc. rocznie. Na wsi wskaźnik ten wynosi 318 m sześc., w mieście - 183 m sześc.

Największe zużycie w ciągu roku przypada na mieszkańców województwa mazowieckiego, zarówno w mieście - 261 m sześc. rocznie, jak i na wsi - 527 m sześc. rocznie. W obu kategoriach to najwyższe wyniki w kraju, mimo że pod względem zagęszczenia sieci gazowej Mazowsze jest na 5. miejscu, ex aequo z województwem dolnośląskim.

Najmniej gazu zuz˙ywaja? mieszkańcy obszarów wiejskich na Podkarpaciu - 130 m sześc. na osobę. Jednocześnie jednak Podkarpackie jest na trzecim miejscu w kraju jeśli chodzi o zagęszczenie sieci gazowej.

Największe jej zagęszczenie występuje w województwie małopolskim - to 159 km na 100 km kw. powierzchni. Na drugim miejscu jest Śląskie z wynikiem 143 km na 10 km kw., a na trzecim właśnie Podkarpackie - 113 km ma 100 km kw. Tylko te trzy województwa mają ten wskaźnik przekraczający 100.

Najmniejsza gęstość sieci gazowej, według wyliczeń PIE, jest w województwie podlaskim. To zaledwie 9 km na 100 km kw.

Instytut przypomina dane GUS, z których wynika, że od 2002 r. do 2018 r. liczba odbiorców gazu wśród gospodarstw wzrosła o 29 proc., w tym w miastach o 25 proc. Według analizy GUS, w ostatnich dekadach poziom wyposażenia w gaz w gospodarstwach domowych w mieście spada przez ograniczenie stosowania instalacji gazowych na wyższych kondygnacjach i w nowym budownictwie wielorodzinnym.

Według danych zawartych w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. dostęp do gazu ziemnego jest w 65 proc. gmin, a do 2022 r. wskaźnik ten ma wzrosnąć 77 proc. Na terenach, na których rozbudowa sieci gazowych jest nieuzasadniona, ma byc´ stosowana wyspowa regazyfikacja LNG lub biometan z lokalnych biogazowni.

Źródło:
PAP

Komentarze