Reklama

Gaz

PGNiG TERMIKA ma nowego partnera do ekologicznej produkcji ciepła

Autor. Materiały prasowe

Przedstawiciele PGNiG TERMIKA i Wodociągów Warszawskich podpisali umowę o współpracy w zakresie odzysku ciepła ze ścieków i wykorzystania go na potrzeby mieszkańców miasta. To kolejny krok związany z wdrażaniem Gospodarki Obiegu Zamkniętego podejmowany przez Spółkę.

Reklama

"W naszym podejściu do modernizacji czy transformacji energetycznej bierzemy pod uwagę wyzwania, z jakimi mierzy się polskie ciepłownictwo, zwłaszcza w kontekście europejskiej wizji polityki klimatycznej. To doskonale widać w Termice, gdzie zarządzamy dwoma największymi elektrociepłowniami w Unii Europejskiej. Musimy w związku z tym pamiętać, że naszym głównym obowiązkiem jest utrzymywanie stabilnych źródeł wytwórczych i jeszcze przez długi czas podstawowymi paliwami zasilającymi nasze jednostki będą węgiel i gaz. Tym niemniej PGNiG TERMIKA cały czas poszukuje rozwiązań wpływających na dywersyfikację naszego miksu paliwowego i możliwych do zastosowania technologii wytwórczych. Pracujemy nad magazynowaniem energii, prowadzimy prace badawcze nad wykorzystaniem biogazu i wodoru, ale też ogromne znaczenie przywiązujemy do produkcji energii z ciepła odpadowego. Takim rozwiązaniem jest opracowywana właśnie z MPWiK koncepcja odzyskiwania ciepła z warszawskich ścieków. Podpisane z Wodociągami Warszawskimi porozumienie jest pierwszym krokiem do wdrożenia tej metody w aglomeracji warszawskiej i poszerzenia obszaru Gospodarki Obiegu Zamkniętego w produkcji ciepła" – powiedział Paweł Przychodzeń, wiceprezes PGNiG TERMIKA SA.

Reklama

Pierwszy etap to przygotowanie analiz mających za zadanie zweryfikować uwarunkowania ewentualnego przyszłego przedsięwzięcia. Następnie, w przypadku pomyślnych wyników prac, docelowo zakłada się zabudowę pomp ciepła wykorzystujących ciepło odpadowe ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej oraz w oczyszczalniach ścieków „Czajka", „Południe" i „Pruszków", a także Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) należących do stołecznego MPWiK. Częścią umowy jest także analiza możliwości przeprowadzenia przyszłych działań ukierunkowanych na wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej w obiektach należących do PGNiG TERMIKA.

Czytaj też

Dążenie do ekologicznych rozwiązań w gospodarce wodno-ściekowej podkreśla także rzecznik OPWiK Marek Smółka: "Szczególnie w ostatnich latach kładziemy nacisk na osiągnięcie efektywności w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Rozwijanie współpracy z partnerami z firm odpowiedzialnych za publiczne usługi uznajemy za kierunek dziś konieczny i właściwy. Jest to też ważne, gdy mówimy o odnawialnych źródłach energii i uniezależnianiu się od tzw. energii „brudnej". Interesują nas sensowne, dobre dla środowiska i ludzi projekty, w ten sposób wpisujemy się także w kierunkowe rozwiązania naszego właściciela, m.st. Warszawy".

Reklama

Współpraca TERMIKI z Wodociągami Warszawskimi to kolejny etap powiększania obszaru GOZ w stołecznym ciepłownictwie. Obecnie w ramach społecznie odpowiedzialnego podejścia do ochrony środowiska Spółka w 100 procentach zagospodarowuje Uboczne Produkty Spalania. Powstałe z popiołów i żużla produkty są wykorzystywane w budownictwie i drogownictwie, co pozwoliło na rezygnację ze ich składowania i rekultywację blisko 90 hektarów terenów zielonych w Warszawie. (PGNiG Termika)

Reklama

Komentarze

    Reklama