Reklama

Gaz

PGNiG kupiło kolejne udziały w złożu na Morzu Północnym

Fot.: PGNiG Upstream
Fot.: PGNiG Upstream

PGNiG Upstream Norway nabyło 20 proc. udziałów w złożu Duva na koncesjach PL636 i PL636B od firmy Wellesley Petroleum. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku.

– Jesteśmy skoncentrowani na realizacji strategii związanej ze zwiększeniem wydobycia w Norwegii, dlatego konsekwentnie budujemy nasz portfel udziałów w tamtejszych koncesjach – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Złoże Duva jest jednym z najbardziej rozwojowych projektów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Odznacza się wyjątkowo dobrą jakością skał zbiornikowych. Zasobność złoża oraz bliskość istniejącej infrastruktury obniżają koszt zagospodarowania i produkcji. Szacujemy, że średnie wydobycie gazu ziemnego przez PGNiG ze złoża Duva przez pierwsze pięć lat działania gazociągu Baltic Pipe w latach 2023-2028 wyniesie 0,13 mld m sześc. rocznie – dodał.

Złoże Duva jest złożem gazowo-ropnym odkrytym w 2016 roku. Leży w obrębie koncesji PL636 i PL636B na Morzu Północnym, ok. 140 km na północ od miasta Bergen. Według danych Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego zasobność złoża wynosi 88 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (w tym ok. 8,4 mld m sześc. gazu ziemnego).

– Po doprowadzeniu do fazy zagospodarowania złoża postanowiliśmy skupić się na naszej podstawowej działalności – poszukiwaniu – i wrócić do rozwoju innego ważnego dla nas projektu na złożu Grosbeak. PL636 była pierwszą koncesją Wellesley na norweskim szelfie i jesteśmy dumni z naszego udziału w poszukiwaniu, odkryciu i zaplanowaniu jej eksploatacji. Uznaliśmy, że na etapie bliskim rozpoczęcia produkcji to PGNiG będzie najlepszym nowym właścicielem udziałów w koncesji. Wierzę, że ich bogate doświadczenie przyczyni się do dalszego rozwoju złoża Duva. Życzę powodzenia PGNiG i innym partnerom na tym złożu w doprowadzeniu go do fazy produkcyjnej. Dziękuję zespołowi PGNiG za współpracę przy tej  transakcji i mam nadzieję na współpracę w przyszłości. Jesteśmy pewni, że Norweski Szelf Kontynentalny ma w sobie potencjał do kolejnych wysokiej jakości komercyjnych odkryć w kolejnych latach – powiedział Chris Elliott, Prezes Grupy Wellesley.

W czerwcu 2019 roku norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii zaakceptowało plan zagospodarowania złoża Duva. Zostaną na nim wykonane trzy odwierty eksploatacyjne – dwa z nich będą produkowały ropę naftową, a jeden – gaz ziemny. Plan zagospodarowania umożliwia wykonanie dodatkowego odwiertu do produkcji ropy. Po rozpoczęciu eksploatacji planowanej na przełomie 2020 i 2021 roku maksymalna roczna produkcja ze złoża w początkowym okresie ma wynieść ok. 30 tys. boe. Operatorem koncesji jest firma Neptune Energy Norge (30 proc. udziałów). Pozostałymi udziałowcami, poza PGNiG Upstream Norway, są firmy Idemitsu Petroleum Norge (30 proc.) i Pandion Energy (20 proc.).

Poprzednie akwizycje PGNiG Upstream Norway to nabycie 42,4 proc. udziałów w złożu Tommeliten Alpha w 2018 roku oraz 22,2 proc. udziałów w złożu King Lear w czerwcu 2019 roku. Po sfinalizowaniu transakcji związanej ze złożem Duva spółka posiadać będzie udziały w 27 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, gdzie jest operatorem na czterech z nich.

Wellesley Petroleum to niezależna firma naftowa skupiona na działalności poszukiwawczej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wellesley jest kwalifikowanym operatorem i obecnie jednym z najbardziej aktywnych firm poszukiwawczych na szelfie.

Źródło: PGNiG

Reklama

Komentarze

    Reklama