Reklama

Gaz

PGNiG i JSW będą współpracować przy ujęciu metanu z kopalni węgla

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Jastrzębska Spółka Węglowa podpisały umowę o przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów węgla kamiennego. Prace będą prowadzone w Kopalni Węgla Kamiennego Budryk, której właścicielem jest JSW.

W ramach projektu PGNiG i JSW wykonana zostanie demonstracyjna instalacja ujęcia metanu z odwierconych z powierzchni otworów kierunkowych oraz przeprowadzone zostaną testy produkcyjne w celu analizy wydajności dopływu metanu i wpływu szczelinowania na późniejszą eksploatację węgla. Prace będą realizowane w tym roku w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Środowiska badawczy Projekt Robót Geologicznych.

–  Cieszymy się, że JSW - kolejna spółka podejmuje współpracę przy projekcie, który ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy górników w kopalniach oraz dla ograniczenia emisji metanu do atmosfery - powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Współpraca z JSW to kolejny krok do rozpoczęcia prac nad wydobyciem tego paliwa na skalę przemysłową – dodał.

Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego może znajdować się nawet 193 mld m sześc. metanu, który stanowi poważny problem dla spółek zajmujących się wydobyciem węgla.

Metan w pokładach węgla, który dla spółek górniczych jest kłopotem, dla PGNiG jest szansą na dodatkowe źródło gazu. Rocznie możemy w ten sposób pozyskać nawet do 1,5 mld m sześc. surowca. Dzięki temu wzmocnimy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a jednocześnie zapewnimy bardziej przyjazne warunki pracy w kopalniach – powiedział Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju.

Liderem w gospodarczym wykorzystaniu metanu jest Jastrzębska Spółka Węglowa – partner projektu. - Ze względu na eksploatację coraz niżej położonych pokładów węgla, zagrożenie metanowe w naszych kopalniach będzie wzrastać. Metan jest także cennym surowcem energetycznym. Podejmujemy szereg działań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom, zminimalizować emisję metanu do atmosfery i maksymalnie wykorzystać ujmowany przez nas gaz do celów gospodarczych - powiedział Włodzimierz Hereźniak, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Ujęcie gazu z systemu odmetanowania poprawia efektywność energetyczną i wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. - Odmetanowanie górotworu jest jednym z naszych strategicznych procesów technicznych, ponieważ jest to najbardziej skuteczna metoda zwalczania zagrożenia metanowego. Obecnie efektywność odmetanowania naszych kopalń wynosi nieco ponad 30 procent. Dzięki odmetanowaniu przedeksploatacyjnemu mamy szansę zwiększyć ilość ujmowanego gazu – wyjaśnia Artur Dyczko, Zastępca Prezesa Zarządu JSW ds. Strategii i Rozwoju.

Współpraca JSW i PGNiG odbywa się w ramach programu Geo-Metan, którego celem jest rozwój metod i technik przedeksploatacyjnego wydobycia metanu z pokładów węgla. Spółki podpisały w tej sprawie list intencyjny w styczniu 2018 roku. Sygnatariuszami są również Tauron Polska Energia SA i Polska Grupa Górnicza.

Prace będą prowadzone w Kopalni Węgla Kamiennego Budryk. Złoże znajduje się na terenie Ornontowic, Gierałtowic, Mikołowa, Orzesza oraz Czerwionki-Leszczyn.

Niezależnie od współpracy z JSW, w ramach projektu Geo-Metan PGNiG prowadzi obecnie prace związane z wykonaniem odwiertów na terenie KWK Ruda Ruch Bielszowice, której właścicielem jest Polska Grupa Górnicza.

PGNiG stara się także pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na dalszy rozwój programu Geo-Metan. Spółka spodziewa się pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania w najbliższych dniach.

Mat. pras. PGNiG

Reklama

Komentarze

    Reklama