• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

PGNiG i ERU bliżej uruchomienia wydobycia węglowodorów na Ukrainie

Fot. PGNiG/Twitter
Fot. PGNiG/Twitter

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało umowę inwestycyjną z Energy Resources of Ukraine (ERU) w zakresie wspólnego projektu poszukiwawczo-wydobywczego na Ukrainie.

Umowa reguluje ogólne warunki współpracy w zakresie przyszłej inwestycji oraz określa harmonogram dalszych prac nad projektem zlokalizowanym na terytorium Ukrainy, niedaleko granicy z Polską. O wysokim potencjale wydobywczym koncesji świadczą analizy geologiczne prowadzone przez PGNiG, które wykazują korelację jej struktur geologicznych ze złożem Przemyśl – największym złożem gazu ziemnego w Polsce. Zawarcie umowy  to  istotny krok do rozpoczęcia wspólnych prac na tym obszarze.

Ważnym elementem zaangażowania w projekty inwestycyjne na Ukrainie jest  ubezpieczenie od ryzyk politycznych. W celu zapewnienia ochrony finansowej dla wspólnej inwestycji PGNiG i ERU zainicjowane zostały rozmowy z amerykańskim bankiem rozwoju DFC (U.S. International Development Finance Corporation) oraz polską Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

"Koncesja, która jest naszym pierwszym  celem poszukiwawczym na Ukrainie znajduje się w bardzo perspektywicznej strefie geologicznej, tej samej co złoże Przemyśl. Dysponujemy nie tylko wszelkimi zasobami w zakresie technologii i urządzeń, ale również wieloletnią wiedzą i doświadczeniem naszych pracowników, zdobytą w ciągu ponad 60 lat poszukiwań i wydobycia na obszarze polskiego Podkarpacia, które są solidną podstawą do osiągnięcia sukcesu w realizacji projektu. Cieszy nas możliwość rozwoju działalności poszukiwawczo-wydobywczej na nowych rynkach ze sprawdzonym partnerem biznesowym" – powiedział Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG SA.

"W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowaliśmy z PGNiG SA wiele udanych projektów. Teraz, gdy rozpoczynamy działalność w obszarze poszukiwania i wydobycia węglowodorów, cieszymy się, że możemy to zrobić wspólnie z tak doświadczonym i zaufanym partnerem, jak PGNiG. Rozwój w tej dziedzinie postrzegamy jako ważny nie tylko dla ERU, ale również dla wzmocnienia regionalnej współpracy w zakresie energetyki i dywersyfikacji źródeł energii" – podkreślił Dale Perry, partner zarządzający ERU Group.

"Współpraca z ERU w zakresie wydobycia węglowodorów  wpisuje się w prowadzoną przez Polskę i Ukrainę dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. Celem obu spółek jest zapewnienie stabilnych i bezpiecznych dostaw gazu ziemnego dla polskich i ukraińskich odbiorców. Już dziś widzimy pozytywne efekty inwestycji realizowanych w ostatnich latach przez kraje Europy Centralnej i Wschodniej, które zwiększyły integrację systemów przesyłowych gazu sąsiadujących krajów. Wierzymy, że dalsza integracja rynków energii przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego całego regionu" – dodał prezes PGNiG.

Rozpoczęcie prac planowane jest w I półroczu 2021 roku, po uzyskaniu koniecznych zgód i pozwoleń.

Komentarze