Reklama

Gaz

Były wiceprezes PGNiG o historii skargi ws. OPAL

Fot.: EuRoPol GAZ
Fot.: EuRoPol GAZ

Były wiceprezes Zarządu PGNiG S.A. komentuje jak przebiegał proces prowadzący do wtorkowego werdyktu TSUE.

Na przełomie października i listopada 2016 r. PGNiG dowiedziało się o wydaniu przez Komisję w dniu 28.10.2016 r. decyzji w sprawie przeglądu warunków wyłączenia gazociągu OPAL (C(2016)6950), zatwierdzającej warunki wyłączenia gazociągu OPAL przewidziane w umowie publicznoprawnej zawartej pomiędzy OPAL Gmbh, BNetzA, OAO Gazprom i Gazprom Eksport. Na mocy przedmiotowej decyzji Gazprom otrzymał de facto wyłączne prawo korzystania z przedmiotowego gazociągu z naruszeniem zasady TPA. Bezpośrednim skutkiem takiej decyzji było zwiększenie możliwości wykorzystania gazociągu Nord Stream 1 o ponad 10 mld. m3.

Zarząd PGNiG zdecydował się na podjęcie zintensyfikowanych działań prawnych mających na celu wstrzymanie wykonalności a docelowo stwierdzenie nieważności w/w decyzji. Podjęte działania polegały nie tylko na zabezpieczeniu interesu GK PGNiG, ale również na zabezpieczeniu bezpieczeństwa dostaw gazu do Rzeczypospolitej Polskiej, do czego PGNiG S.A. jest zobligowane na podstawie zapisów statutowych. Wskutek podjętych interakcji z przedstawicielami Ministerstwa Energii i Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostały przygotowane nie tylko skargi spółek z GK PGNiG, ale również bardzo mocno uzasadniona skarga rządowa. Ostatecznie to skarga rządowa została uwzględniona w dniu 10 września 2019 r. w TSUE, wskutek czego stwierdzona została nieważność wskazanej na wstępie decyzji Komisji.

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż przedmiotowy wyrok TSUE zapadł w bardzo ważnym momencie. Aktualnie jesteśmy w przededniu rozmów pomiędzy strona rosyjską i ukraińską odnośnie tranzytu surowca przez Ukrainę. Należy przypomnieć, iż również polska umowa na tranzyt gazu przez terytorium RP ulegnie rozwiązaniu w roku 2020. Wyłączenie możliwości korzystania z pełnej przepustowości gazociągu OPAL i w konsekwencji ograniczenie wykorzystania Nord Stream 1 będzie z pewnością miało pozytywny wpływ na przebieg wspomnianych negocjacji.

Janusz Kowalski
Były wiceprezes Zarządu PGNiG S.A.

Komentarze