• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Krupa: Do końca roku PSG będzie miała 65-67 stacji regazyfikacji

Fot. PSG
Fot. PSG

Mamy 47 stacji w całej Polsce, realizujemy kolejnych 20 stacji regazyfikacji – pod koniec tego roku będziemy mieli ok. 65-67 funkcjonujących stacji - powiedział prezes PSG Ireneusz Krupa.

Krupa brał udział w panelu Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego poświęconemu przyszłości błękitnego paliwa. Prezes PSG zabrał głos w dyskusji dotyczącej wykorzystania gazu w Polsce. „Polska Spółka Gazownictwa na swoich stacjach regazyfikuje LNG i dostarcza go do naszych Klientów. Mamy 47 stacji w całej Polsce, realizujemy kolejnych 20 stacji regazyfikacji – pod koniec tego roku będziemy mieli ok. 65-67 funkcjonujących stacji. Stawiamy je w miejscach, gdzie Klientom zależy na szybkości podłączenia się do gazu, bo to szybszy proces niż doprowadzenie gazu sieciowego” – wskazał.

„Jeśli chodzi o kwestię wykorzystania LNG w inny sposób, np. W transporcie, to jest to obszar poza naszymi zainteresowaniami, jako operator dystrybucyjny koncentrujemy się na dostawach do klientów” – dodał.

„Obecnie w ciepłownictwie ponad 70 proc. mocy pochodzi z węgla. Potencjał przejścia ciepłowni na gaz jest ogromny, zwłaszcza w źródłach ciepła do 50 MW. Te – najczęściej lokalne - ciepłownie czeka transformacja zmiany paliwa. Wydaje się, że w najbliższych latach nie ma dla nich innego wyboru jak tylko przejście tych jednostek na gaz” – ocenił Krupa.
 
"Dla Polskiej Spółki Gazownictwa to duże wyzwanie – liczba tych źródeł ciepła wskazuje na to, że ich moc zainstalowana to ok. 5 GW. Załóżmy, że nie wszystkie te ciepłownie będą przechodzić na gaz, ale niech to będzie 3/4 z nich. To oznacza bardzo duży wzrost zapotrzebowania na paliwo gazowe, które będzie dostarczane sieciami dystrybucyjnymi” - dodał prezes PSG.

Krupa mówił też o potencjale biometanu. "Jeśli będziemy podłączali do naszej sieci biometanownie, to będziemy musieli rozbudować te sieci, ale z drugiej strony będziemy w stanie pozyskiwać środki unijne. Pojawienie się wielu producentów biometanu dopełniają elementy tej układanki w zakresie finansowania. Czekamy z niecierpliwością na te regulacje, by wiedzieć, jak się ułożyć na tym rynku, ale wydaje się, że przyszłość gazownictwa jest duża, wydaje się, że przynajmniej jeszcze jedno pokolenie będzie korzystało z gazu" - oznajmił

Komentarze