• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Kongresmeni przygotowali sankcje przeciwko Nord Stream 2

Amerykańscy kongresmeni przygotowali projekt ustawy umożliwiającej nałożenie sankcji na podmioty zaangażowane w kontrowersyjny projekt Nord Stream 2.

Autorzy projektu podkreślają, że u podstaw jego stworzenia legło przekonanie o szczególnych stosunkach łączących Stany Zjednoczone i Unię Europejską oraz ich „zasadniczej roli dla bezpieczeństwa narodowego USA”. W związku z tym uważają, że „USA są zobowiązane sprzeciwiać się wszystkim próbom osłabienia relacji”. Temu celowi ma służyć pakiet sankcji skierowanych przeciwko osobom fizycznym i prawnym współpracującym z Rosjanami przy układaniu podmorskich rurociągów.

Projekt zakłada, że sekretarz stanu co 90 dni powinien przedstawiać kongresowi informacje o osobach i firmach zaangażowanych w tego typu projekty. 

Sankcje mogą objąć m.in. cudzoziemców, którzy wydzierżawili, wynajęli lub sprzedali wyposażenie techniczne służące budowie. Zarówno te osoby, jak i akcjonariusze spółek zaangażowanych w rosyjskie projekty mogą nie otrzymać zgody na wjazd do USA. Ponadto, możliwym będzie zablokowanie rozmaitych transakcji oraz aktywów znajdujących się na terytorium USA.

Sankcje mają objąć również kwestie związane z udzielaniem gwarancji, ubezpieczeniami oraz kredytami dla osób i firm współpracujących z Rosją. Amerykański rząd będzie mógł również zabronić nabywania towarów od podmiotów objętych obostrzeniami oraz uniemożliwić gospodarkę nieruchomościami na terytorium USA i zawieranie umów dot. jakichkolwiek usług. Proponuje się również zakaz zakupu akcji lub papierów dłużnych.

Komentarze