Reklama

Gaz

Kierunki rozwoju rynku gazu ziemnego tematem VI Kongresu Przemysłu Gazowniczego

Fot.:PGNIG
Fot.:PGNIG

Kierunki rozwoju polskiego rynku gazu ziemnego były głównym tematem VI Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego w Łodzi. Wydarzenie było też okazją do uczczenia 15-lecia działalności Izby Gospodarczej Gazownictwa, organizatora kongresu. Podczas uroczystej gali Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Prezes Zarządu PGNiG SA Piotr Woźniak.

"Polskie gazownictwo staje się jednym z najważniejszych elementów budowania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Warto przy tym pamiętać, że gaz ziemny jest najbardziej ekologicznym paliwem kopalnianym, co zachęca do intensywniejszego jego wykorzystywania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Kluczowym czynnikiem jest dywersyfikacja źródeł dostaw gazu i uniezależnienie się od dostaw z jednego kierunku (…) Zakres dywersyfikacji powiększy się wraz z realizacją kolejnej strategicznej inwestycji gazowej - Baltic Pipe.

Ważnymi elementami są przedsięwzięcia pomnażające możliwości magazynowania importowanego gazu oraz rozbudowa sieci przesyłowych, w tym interkonektorów, które pozwolą na elastyczne przesyłanie gazu w różnych kierunkach, również na osi północ-południe w ramach współpracy regionalnej państw Trójmorza" – napisał w liście skierowanym do uczestników kongresu Prezydent RP Andrzej Duda.

"Mam świadomość, że w ogólnym bilansie energetycznym Polski znaczenie gazu ziemnego stale wzrasta. Szacunki wskazują, że w nie tak już odległym 2030 roku będziemy potrzebować około 20 mld metrów sześciennych błękitnego paliwa (…) Jako Prezydent Rzeczypospolitej z wielką uwagą i uznaniem odbieram wysiłki władz państwowych i sektora gazowniczego na rzecz umacniania niezależności energetycznej, a także zwiększania udziału paliw niskoemisyjnych w miksie energetycznym” – podkreślił prezydent.

Podczas wydarzenia prezes zarządu PGNiG SA Piotr Woźniak został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Odznaczenie nadane przez Prezydenta RP przekazał mu Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera. To dla mnie duży zaszczyt i zwieńczenie dotychczasowej działalności, ale jednocześnie zobowiązanie do dalszej pracy” – powiedział Piotr Woźniak.

Głównym tematem VI Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego w Łodzi były kierunki rozwoju polskiego rynku gazu ziemnego.

Kwestię znaczenia innowacji dla funkcjonowania i rozwoju branży gazowniczej poruszył Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. Zauważył, że poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest niezbędne dla rynku. „Innowacje budują w sposób skuteczny i optymalny potencjał całej branży” – powiedział. Do sztandarowych projektów, które aktywizują zarówno małe jak i średnie przedsiębiorstwa oraz wyższe uczelnie techniczne zaliczył program INGA – Innowacyjne Gazownictwo realizowany przez PGNiG SA wspólnie z GAZ-SYSTEM SA i NCBiR.

„Rok 2017 był jednym z najlepszych w historii PGNiG zarówno pod kątem realizowanych nowych projektów, które optymalizują poszczególne segmenty funkcjonowania Grupy Kapitałowej, jak i zrealizowanych przychodów. Jesteśmy też bardzo zadowoleni z realizowanych projektów badawczo-rozwojowych. To wszystko pozwala z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość” – podsumował.

Z kolei strategię Polskiej Spółki Gazownictwa na najbliższe lata przedstawiła Wioletta Czemiel-Grzybowska, Członek Zarządu PSG. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że do 2022 roku PSG zakłada zwiększenie wolumenu dystrybuowanego gazu o niemal 2,5 mld m3, do poziomu 12,3 mld m3 gazu rocznie.

Za jedno z najważniejszych zadań PSG uznaje doprowadzenie gazu do nowych obszarów, które będzie realizowane m.in. poprzez tzw. gazyfikację wyspową. Wioletta Czemiel-Grzybowska zadeklarowała, iż w ciągu najbliższych kilku lat PSG chce wybudować w Polsce kilkadziesiąt stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG. Spółka jest również otwarta na współpracę z biogazowniami i przyłączanie ich do sieci dystrybucyjnej. 

O warunkach koniecznych do dalszego rozwoju rynku gazu mówił również Artur Zawartko, wiceprezes zarządu Gaz-System. „O prawdziwym rynku będziemy mogli mówić wtedy, kiedy jako operator infrastruktury stworzymy możliwość dostarczania gazu z różnych źródeł, kierunków i od różnych dostawców. A docelowo stworzymy platformę obrotu mocami przesyłowymi tego gazu. To jest nasza naczelna misja, do której przygotowujemy się i którą realizujemy” – zaznaczył.

Zwrócił również uwagę na fakt, że  2017 r. był rekordowym dla Gaz-System. „Naszą siecią przesłaliśmy 19,7 mld m3 gazu” – dodał. Jego zdaniem rozwojowi rynku będą sprzyjały prace prowadzone w ramach rozbudowy terminalu LNG oraz budowa gazociągu Baltic Pipe. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku są projekty zwiększenia mocy terminalu poprzez budowę nowych regazyfikatorów SCV, drugiego nabrzeża, trzeciego zbiornika LNG, a także budowę instalacji przeładunkowej LNG na cysterny kolejowe i kontenery ISO. 

Krzysztof Hnatio, Prezes Gas Storage Poland sp. z o.o., poruszył temat roli magazynów gazu w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego. „Wraz z rozwojem rynku i wzrostem zużycia gazu pojemność magazynów będzie sukcesywnie wzrastała, pozwalając m.in. skutecznie optymalizować zakupy gazu poprzez wykorzystanie dyferencjału cen pomiędzy sezonem letnim a zimowym” – tłumaczył.

Intensyfikacja działań antysmogowych – jak zauważył – wymusi w najbliższym czasie odejście ok. 20 %  gospodarstw domowych od opalania węglem na rzecz gazu ziemnego. Jego zdaniem wzrost popytu na gaz wśród odbiorców ze znaczącą roczną nierównomiernością poboru spowoduje konieczność rozbudowy pojemności magazynowych o ok. 3,5 %.

Jak podkreślił Paweł Pikus, zastępca dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, rząd przywiązuje dużą wagę do tego, by prowadzone w Ministerstwie Energii prace nad regulacjami były jak najbardziej efektywne i służyły rozwojowi polskiego rynku gazu. „O stałym rozwoju rynku świadczy rosnąca konkurencja na rynku detalicznym. Pomimo wprowadzenia ustawy o zapasach liczba koncesji stale rośnie, a więc nie jest ona aż takim problemem, jakim się na początku wydawała” – stwierdził.

ML/PGNIG

Reklama

Komentarze

    Reklama