• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Gazprom chce zlikwidować rurociąg, od którego rozpoczęła się historia sowieckiego przemysłu gazowego

Fot. vicki watkins / Flickr
Fot. vicki watkins / Flickr

Gazprom Transgaz Moskwa podjął decyzję o zlikwidowaniu rurociągu, od którego rozpoczęła się historia sowieckiego przemysłu gazowego.

Gazociąg Saratów - Moskwa, o nim bowiem mowa, został zbudowany w latach 1945 - 46. Jego długość wynosi 319 km. Powszechnie uważa się, że w tym okresie należy upatrywać początków sowieckiego przemysłu gazowego. Warto jednak nadmienić, iż zdaniem części historyków punktem zwrotnym była instalacja oświetlenia gazowego na petersburskich ulicach.

Historia rurociągu Saratów-Moskwa ma również swój polski wątek. „Prawdopodobnie kilkuset obywateli polskich przebywało w PFŁ nr 0322 w Kołomnie (ob- wód moskiewski). Powstał on na mocy rozkazu NKWD nr 00179 z 8 marca 1945 r. Jego komendantem wyznaczono kapitana., późniejszego majora., Józefa Jawitza Berkowicza. Obóz został przeznaczony do budowy gazociągu Saratów-Moskwa. W 1945 r. przeszło przez niego 10 566 więźniów. Większość z nich wykorzystywano do budowy gazociągu oraz prac polowych w gospodarstwach rolnych. W lipcu 1945 r. pozostawało w nim 60 Polaków, ale także trudna do określenia grupa obywateli polskich” - pisze Dariusz Rogut w publikacji pt. „Polacy w sowieckich obozach kontrolno-filtracyjnych (1944-1946)”.

Obecnie trwają prace mające na celu wyłonienie podmiotu, który przygotuje dokumentację projektową związaną z likwidacją magistrali.

Rozebrany ma zostać również rurociąg Stawropol - Moskwa, a właściwie 165 kilometrowy odcinek drugiej nitki. Aktualnie poszukiwany jest wykonawca prac, których zakończenie zaplanowano na grudzień 2020. 

Komentarze