Reklama

Gaz

Gaz-System otrzymał zgodę URE na obrót gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania

Fot. Fot. www.gaz-system.pl / Flickr
Fot. Fot. www.gaz-system.pl / Flickr

Prezes URE wydał zgodę na prowadzenie przez OGP GAZ-SYSTEM obrotu gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania oraz na przesyłanie gazu do i z tych obszarów. Decyzja regulatora obowiązuje od 1 października br. do 1 października 2022 r.

Uzyskanie tej zgody jest alternatywą dla obrotu produktami przenoszącymi prawo własności lub produktami związanymi z lokalizacją OSP na jego własnym obszarze bilansowania. Podlega jednak corocznej ocenie, dlatego operator - w związku z kończącym się okresem obowiązywania poprzedniej decyzji - zwrócił się do Prezesa URE z wnioskiem o zgodę na prowadzenie tej działalności przez kolejny rok.

Reklama
Reklama

Decyzja z 24 września 2021 r. została wydana zgodnie z rozporządzeniem Komisji ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych. Przed jej wydaniem, Prezes URE przeanalizował wniosek operatora pod kątem wpływu wskazanych w nim działań przedsiębiorcy na poprawę funkcjonowania krajowego rynku gazu. Regulator brał także pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i integralności systemu przesyłowego oraz dostępu użytkowników sieci do zdolności przesyłowych gazu w punktach połączeń międzysystemowych, a także możliwość ich wykorzystania. (URE)

Komentarze